BANSKÁ BYSTRICA: V múzeu ojedinelá výstava smútočných oznámení

Obrázok k článku

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici predstaví verejnosti vo štvrtok 29. októbra ďalšie skvosty zo svojho zbierkového fondu. Počas výstavy Obnovený pôvab mortuárií II. s podtitulom Oslava života na jeho konci návštevníkom Thurzovho domu sprístupní jedinečnú kolekciu mortuárií – smútočných oznámení o úmrtí osôb šľachtického stavu s rodovým erbom, vytvorených z jemného hodvábu. Zbierka, ktorá má 200 kusov, je najväčšou nielen na Slovensku, ale aj v krajinách bývalej habsburskej monarchie. Tieto exponáty neboli dosiaľ zverejnené. Návštevníci výstavy uvidia nielen najstaršie mortuárium z roku 1708, venované barónovi Jánovi Peterffimu, ale medzi vystavenými raritnými kúskami budú aj smútočné oznámenia s obráteným erbom, čo symbolizuje vymretie šľachtického rodu.

 

Mortuáriá možno datovať od prvých desaťročí 18. až po druhú polovicu 19. storočia. V zbierkach slovenských archívov a múzeí sa ich zachovalo niekoľko stoviek, a to najmä vďaka preberaniam pozostalostí po majiteľoch kaštieľov a kúrií. „ I keď pre ne používame skrátený názov mortuáriá, nejde o úplne presné označenie, keďže sa týmto výrazom označujú skôr ozdobné, honosné, posmrtné erby s výpočtom hodností a zásluh,“ spresňuje autor výstavy Filip Glocko. “Napriek tomu sú tieto smútočné oznámenia pre historikov významným zdrojom rodovej heraldiky,“ dopĺňa.

 

Stredoslovenskému múzeu sa podarilo uchovať tieto artefakty vďaka grantovému programu Nadácie VÚB. Na ich záchrane sa podieľal reštaurátor Štefan Kocka. Výstava okrem jedinečnej zbierky z hľadiska rozsahu a umeleckej kvality poskytuje návštevníkom aj odborný pohľad na umenie reštaurátorstva. Pracovníci múzea prichádzajú tentoraz aj s novinkou. 5. a 19. novembra vždy o 16. hodine organizujú komentované prehliadky výstavy s autorom a historikom Filipom Glockom bezplatne.

 

 

foto: Jana Holičková

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Matejov dom sprístupnený, je v ňom nová expozícia

Otvorením novej, interaktívnej stálej expozície v zrekonštruovanom Matejovom dome v areáli banskobystrického mestského hradu dnes Stredoslovenské múzeum oslávi sté výročie otvorenia svojej prvej stálej expozície a 120. výročie svojho založenia. Verejnosti tak budú opäť sprístupnené pôvodné priestory prvej stálej expozície, ktorú tam 17. októbra 1909 otvorilo vtedajšie Mestské múzeum, predchodca dnešného Stredoslovenského múzea.