Hodina dejepisu o rómskom etniku sa môže začať v múzeu

Ilustračné foto (slovenskyrozhlad.sk)

Príbeh detí vetra je názov výstavy, ktorú si návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom môžu pozrieť do 7. októbra. Pripravilo ju Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum kultúry Rómov na Slovensku.

Prostredníctvom panelovej výstavy je vyrozprávaný desať storočí trvajúci príbeh Detí vetra – príslušníkov rómskeho etnika. Podľa upútavky „vďaka množstvu fotografií, máp, archívnych dokumentov a  textov v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku zaujme nielen Rómov, ale všetkých , ktorí majú záujem získať informácie o osobitej  kultúre tohto spoločenstva“. Súčasťou výstavy sú aj autentické zbierkové predmety dokumentujúce rómsku kultúru, históriu a tradície.

V priebehu trvania výstavy budú mať študenti stredných škôl a žiaci základných škôl možnosť zúčastniť sa vyučovacej hodiny, ktorá nielen predstaví históriu a kultúru Rómov, ale pokúsi sa podnietiť mladých ľudí k diskusii o postavení rómskej menšiny u nás. V Humennom žije početná rómska komunita v časti Podskalka.

Táto výstava je ďalším pokračovaním aktivít múzea venovaných rómskemu etniku. Vo Vihorlatskom múzeu už pred 15 rokmi inštalovali stálu výstavu Z dejín Rómov na Slovensku. Prezentuje stručný prierez históriou rómskeho etnika na Slovensku, približne od roku 1322, kedy sa datuje prvá písomná zmienka o Rómoch u nás.

Prostredníctvom archívnych materiálov fotografií, máp, štatistických údajov, obrazov a informatívnych textov, rómskej literatúry o Rómoch, zachytáva pohyb Rómov na našom území a spôsob ich života.

Dvojrozmerné vystavované predmety dopĺňajú originálne exponáty charakterizujúce remeslá, v ktorých sa Rómovia v minulosti výrazne uplatňovali. Súčasťou výstavy sú aj originálne hudobné nástroje z dielní rómskych majstrov. Stála výstava v humenskom múzeu má celoslovenský charakter a pri svojom vzniku v roku 1996 bola jedinou svojho druhu na Slovensku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.