V Múzeu SNP otvorili novú modernú expozíciu

BANSKÁ BYSTRICA 27. augusta 2004 (SITA) – Novú stálu expozíciu Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy 1939 – 1945 otvorili dnes pri príležitosti osláv 60. výročia SNP v banskobystrickom Múzeu SNP. Udalosti SNP sleduje nie izolovane, ako doterajšia expozícia, ale v širších súvislostiach celoeurópskeho diania a zároveň zasadené do kontextu príčinných súvislostí od roku 1914 so sledovaním dôsledkov do roku 1964. Vtedy boli rehabilitovaní účastníci povstania, ktorých po roku 1948 nespravodlivo väznili komunisti. „Doterajšie expozície sledovali viac-menej veci len na Slovensku. Nenastavili to zrkadlo, že by sa veci konfrontovali aj v európskom rámci,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ Múzea SNP Ján Stanislav.Expozícia ponúka skoro 1 300 trojrozmerných exponátov a takmer 4 000 fotodokumentárnych a písomných materiálov spracovaných elektronicky. Má 13 tematických celkov, v rámci ktorých sú ďalšie podtémy. Na paneloch sú iba úvodné informácie. Podrobne sú témy spracované v trinástich počítačových sústavách a na videoprojekciách. Zatiaľ sú v slovenskej a anglickej mutácii, pripravujú sa aj mutácie v ďalších svetových jazykoch a v maďarčine. „My tu ponúkame isté múzejno-historické menu, ktoré umožňuje návštevníkovi siahnuť po tej-ktorej téme. Kliknutím si zvolíte, ktorú tému chcete,“ uviedol Stanislav. Očakáva, že moderné spracovanie expozície osloví najmä mladých ľudí.
Vytvorenie novej expozície stálo 26,25 milióna korún. Ministerstvo kultúry múzeu zatiaľ poskytlo 23,25 milióna korún, ďalšie dva milióny prisľúbilo. Milión korún musí múzeum doložiť z vlastných zdrojov. „Peniaze daňových poplatníkov išli na expozíciu, ktorá bude 15 až 20 rokov oslovovať našu aj zahraničnú verejnosť,“ zdôraznil Stanislav.
Minister kultúry Rudolf Chmel na dnešnej vernisáži expozíciu ocenil. „Myslím si, že ľudský rozmer tejto historickej udalosti sa zobrazuje veľmi civilne. Nie je tam už ten starý patetizmus a čiernobiele videnie. A verím, že príťažlivá forma sa bude prihovárať hlavne mladému návštevníkovi,“ uviedol minister.

(SITA, pt;zd), 0403

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…