Banská Bystrica: Barbakan odkrýva svoje poklady

Obnova.sk Fotografia

Nie nadarmo patrí Barbakan k dominantám nášho mesta. Mestu patrí síce len niekoľko rokov, pretože predtým to bolo vlastníctvo štátu, ktoré sme získali na základe zámennej zmluvy. Získali sme ho v dezolátnom stave. Po viacerých pokusoch nájsť investora pre tento objekt a mnohých rokovaniach sa jeho osud nakoniec rozhodol. Uznesením mestského zastupiteľstva bol tento objekt prenajatý na 20 rokov obchodnej spoločnosti MBB a.s., ktorá začala rekonštrukciu tejto kultúrnej pamiatky, v minulosti slúžiacej ako vstup do banskobystrického hradného areálu. A to bolo dobre, pretože inak by sme mnohí ani netušili, že veža skrýva tajomstvo.
Pri práve prebiehajúcich rekonštrukčných prácach sa vo vstupnej časti veže našiel v kotlíku naozajstný historický poklad – uzatvorený medený valec, nazývaný tiež tubus. Nález bol hneď ohlásený Krajskému pamiatkovému úradu, aby sa vykonali všetky nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu. Na základe pokynu jeho riaditeľa, PhDr. Miroslava Suru, bola ustanovená komisia, ktorá za pritomnosti notára tubus otvorila a spísala jeho obsah. O niekoľko dní za prítomnosti médií primátor mesta na tlačovej besede 3. augusta oficiálne odovzdal nález Krajskému pamiatkovému úradu ako zástupcovi štátu, ktorý má kompetenciu rozhodnúť o spôsobe jeho ďalšej ochrany a uloženia.

Obnova.sk Fotografia

A čo sa to vlastne našlo? Odkaz našich predkov v podobe pergamenových a papierových zvitkov, ktoré boli postupne do tubusa pridávané pri každej rekonštrukcii veže Barbakanu. Prvý je z roku 1762, teda rok po veľkom požiari mesta, ktoré skoro celé ľahlo popolom. Ďalší zvitok bol z roku 1938, posledný záznam dokonca len z roku 1991, kedy sa opravovala zástavka na veži z helikoptéry. Okrem listín sa našlo aj niekoľko fotografií mesta a z každej doby boli k zápisu priložené aj mince, pobalené v papieri a očíslované.

Obnova.sk Fotografia

Dnes je rozhodnuté, že medený tubus sa vráti na svoje miesto. Originály listin budú uložené v archíve. Uložíme aj my záznam o súčasnej oprave, o našom meste a tiež niekoľko mincí na ukážku pre budúcich objaviteľov. Možno aj oni sa raz, pri nejakej budúcej rekonštrukcii veže, možno až o sto rokov, znovu prekvapia a potešia z toho istého nálezu, ako my dnes.

Zdroj: Spravodajca Mestského úradu v Banskej Bystrici č. 4/VII., august 2005

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Banská Bystrica: Barbakan v lešení

Celý objekt hradného barbakanu, vrátane jeho vysokej veže, od januára 2005 postupne obalilo lešenie. Z pohľadu chodca dnes vidieť celoplošne otlčenú vrchnú omietku, väčšinou až na murivo. K čomu rekonštrukcia smeruje?

Čína: Hrobka Pani Dai patrí k najzachovalejším nálezom

Pani Dai bola ženou čínskeho šľachtica, ktorá zomrela vo veku 50 rokov na srdcový infarkt. Trpela nadváhou, cukrovkou, mala vysoký krvný tlak a cholesterol, ochorenie pečene, žlčové kamene a jej tepny boli úplne upchaté. Neviedla najzdravší život, no jej telo je jedným z najlepšie zachovalých v histórii. Pochovali ju približne pred 2100 rokmi a jej hrobku našli začiatkom sedemdesiatych rokov na vrchu Mawangdui, v oblasti Čangša, neďaleko hlavného mesta provincie Hunan v Číne. V jej blízkosti objavili viac než 1400 podobne zachovalých artefaktov, ktoré jej mali pomáhať v posmrtnom živote.