Archív národného múzea odhalí v piatok svoje bohatstvá

Verejnosti bežne nedostupné bohatstvo Archívu Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave sprístupnia v piatok 11. septembra 2009. Pri príležitosti medzinárodného Dňa európskeho kultúrneho dedičstva a Dňa otvorených dverí v archívoch sa od 10:00 do 16:30 otvoria aj brány sídla Archívu SNM na Žižkovej 16 v bratislavskom podhradí. Ako pre agentúru SITA povedala Elena Machajdíková z Archívu SNM, “vzhľadom na osobitné postavenie a mimoriadny význam Slovenského národného múzea je jeho archívne bohatstvo špecifické, rozmanité a pestré, obsahuje archívne dokumenty od konca 14. storočia do súčasnosti”.

Medzi najvzácnejšie dokumenty, ktoré sú v zbierkach a starostlivosti archívu národného múzea, patria napríklad z hľadiska slovenskej národnej histórie dva unikátne dokumenty – Memorandum národa slovenského z roku 1861 a rukopis rezolúcie zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši z 1. mája 1918. Oba dokumenty boli pred vyše dvadsiatimi rokmi vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.


V rukopise Memoranda národa slovenského ide o konečnú verziu 12-stránkového textu programového dokumentu slovenských štátoprávnych, politických a kultúrnych požiadaviek k Uhorskému snemu. Rukopis rezolúcie zhromaždenia z 1. mája 1918 v Liptovskom Mikuláši obsahuje požiadavku uzavretia mieru, uznania práva na sebaurčenie národov Rakúsko-Uhorska, zavedenie všeobecného, rovného a tajného volebného práva, slobody slova a tlače a protest proti cenzúre slovenskej tlače. Rezolúcia odznela a bola prijatá 1. mája 1918 na zhromaždení sociálnodemokratickej strany v Liptovskom Mikuláši. Po prvý raz v histórii v mene slovenského národa v nej bola verejne vyjadrená požiadavka vybudovať československý štát, zdôraznila Machajdíková.


Archív SNM ochraňuje okrem toho ďalšie autentické a jedinečné pramene k dejinám múzejníctva, múzejných a kultúrno-umeleckých spolkov. Stará sa tiež o osobné fondy významných osobností z oblasti vedy, spoločenského a kultúrneho života, o zbierky vzácnych cechových dokumentov, no chráni aj kráľovské listiny, historické mapy, kalendáre, pohľadnice a ďalšie.


Archívy a archivári na Slovensku sa snažia otvorenými dňami v sídlach zvýšiť záujem verejnosti o ďalšie návštevy v archívoch.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…