Archeológia pomáha oživit biblické postavy

Biblia nie je fikcia, ale súbor skutočných príbehov, o ktorých dôležité svedectvo vydávajú archeologické nálezy. V telefonickom rozhovore pre Pravdu to zdôraznil Peter L. Maier, odborník na staroveké dejiny z Univerzity Western Michigan.

Sú hmotné dôkazy, čo vierohodne potvrdzujú existenciu ľudí, o ktorých sa píše v Biblii?


Jednoznačne áno. Archeologické nálezy v dvadsiatom storočí vyvrátili tvrdenia tých, čo hovorili, že ide o vymyslené bytosti. Ktorý nález bol najcennejší?


Sú dva obrovského významu. Po prvé: písmená na vápencovej skale, ktorú archeológovia objavili v roku 1961, keď našli staroveký rímsky amfiteáter. Nápis znel: Tiberiovi, Pilát, prefekt Judey. Išlo o venujúce slová Piláta Pontského rímskemu cisárovi. Je to dôkaz, že rímsky prefekt, ktorý poslal Ježiša na smrť, skutočne existoval. A to, že nápis spomína práve cisára Tiberia, potvrdzuje, že Pilátovo meno sa naozaj spája s obdobím, keď Ježiš žil.


Prečo práve tento nález má taký význam pre skúmanie Biblie?


Pilát Pontský nebol vymyslenou, ale historickou postavou. Nápis na skale potvrdil to, čo sa píše v evanjeliách, meno, ktoré spomína aj rímsky historik Tacitus. Spája sa tu do jedného celku evanjelium, dejepisectvo a hmotný dôkaz. A to je veľmi, veľmi dôležité. V čom spočíva význam druhého nálezu, čo ste naznačili?


Tiež sa spája s biblickou postavou, ktorá má veľký podiel na ukrižovaní Ježiša. Keď sa našli kosti Kaifáša, veľkňaza Jeruzalema, bola to významná udalosť, pretože išlo vôbec o prvý objav pozostatkov človeka, o ktorom hovorí Biblia. Písal sa november 1990, keď náhoda dožičila v Jeruzaleme odhaliť urnu, v ktorej boli uložené Kaifášove kosti.


Prečo to bol úplne náhodný nález?


Miesto si pre svoju prácu nevyhliadli archeológovia, ale budovali sa tam základy pre vodný park. A pri tom našli dvanásť urien s kosťami. Jedna z nich patrila Kaifášovi. Laboratórne testy uhlíkovou metódou potvrdili, že pozostatky sú staré dvadsať storočí.


V roku 2004 vyhlásil britský archeológ Shimon Gibson, že našiel jaskyňu, v ktorej žil Ján Krstiteľ. Veríte špekuláciám, že tam krstil ľudí?


Z Biblie vieme, že krstil v rieke Jordán, tam dostal od neho krst aj Ježiš. Vzhľadom na potvrdenie existencie Jána Krstiteľa je dôležitejšie, že o ňom písal slávny židovský historik Jozefus. Ten sa v Jeruzaleme narodil štyri roky po umučení Krista a vo svojich dielach podrobne opisuje Jána Krstiteľa. Síce s odlišnosťami od Biblie, ale v zásade v súlade s tým, čo sa píše v Novom zákone. Jozefus sa o ňom zmieňuje ako o veľmi obľúbenom človeku medzi ľuďmi, rozpráva o jeho krutej poprave, ktorú nariadil syn Herodesa Veľkého.


Zdroj: PRAVDA / Miroslav Čaplovič

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Objavili najstarší zachovaný text v Jeruzaleme

Izraelskí archeológovia z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme objavili úlomok hlinenej dosky, ktorá obsahuje nápis pochádzajúci zo 14. storočia pred naším letopočtom. Ide o vôbec najstarší zachovaný nápis nájdený na území Jeruzalema. Doteraz najstarší nález obsahujúci text je až o 600 rokov mladší.

Jad Avšalom v Jeruzaleme

Monument Jad Avšalom v Jeruzaleme, uctievaný po celé stáročia ako židovské sväté miesto, je podľa vedcov kresťanským náhrobkom otca Jana Krstiteľa. Archeológ Joe Zias prečítal doteraz prakticky nerozlúštiteľný nápis na stĺpe.