Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures

Nadácia Anna Lindh bola založená Európskou Úniou, arabskými/islamskými štátmi Stredomoria a Izraelom. Táto jedinečná platforma spája občianske spoločnosti Maroka, Alžírska, Tuniska, Egypta, Jordánska, Palestíny, Izraela, Sýrie, Libanonu, Turecka a všetkých členov EÚ.Nadácia Anna Lindh funguje cez svoje tzv. národné siete. Každá krajina má svoju sieť neziskových organizácií, ktoré sú členmi siete Anna Lindh. Na Slovensku združuje táto sieť osem organizácií.

Nadácia podporuje projekty a akcie, ktoré vytvárajú dialóg medzi kultúrami – a to hlavne medzi kultúrou severného a južného brehu Stredozemného mora. Granty sa udeľujú takmer v každej dimenzii tohto dialógu: v oblasti umenia, vedy, kultúrneho dedičstva, akademickej výmeny a spolupráce, rodovej problematiky, demokracie a ľudských práv a pod. Nadácia ale predovšetkým vytvára sieť neziskových organizácií, ktorá presahuje nielen hranice štátov, ale aj brehy Stredozemného mora. Cieľom je zblížiť ľudí týchto krajín čo najbezprostrednejším spôsobom.

Rok 2008 Európska Komisia vyhlásila za Rok dialógu medzi kultúrami. V rámci tohto programu EÚ podporuje projekty, ktoré sa o tento dialóg usilujú.

Nadácia Anna Lindh dopĺňa tento rámec vlastnou kampaňou: 1001 Actions for Dialogue.

V rámci tejto kampane sa má uskutočniť čím viac projektov, „akcií“. Tento zámer vyjadruje symbolicky číslo 1001. Tieto akcie sa majú diať vo všetkých – tridsiatich siedmich – krajinách Euro-stredomorského partnerstva. Akcie môžu byť najrôznejšieho druhu, musia mať však jeden spoločný cieľ – vytvárať dialóg medzi kultúrami.

Akcie sa podľa možnosti budú koncentrovať na máj 2008, a špeciálne na 21. mája, keď kampaň vyvrcholí v „Dialogue Night“ – a to vo všetkých 37 krajinách. Projekty sa v túto noc spoja cez internet a spoločne sa zapíšu do kroniky kampane. Týmto sa uskutoční jedinečný „festival“ stoviek malých akcií dejúcich sa naraz, ale na najrôznejších miestach. Projekty vyvrcholia napríklad koncertom, udeľovaním cien, gala večerom, záverečnou diskusiou či tancom.

So zámerom maximalizovať množstvo týchto akcií, Nadácia Anna Lindh vytvorila špecifický systém zviditeľnenia kampane. V prvom rade to je ponuka grantov vo výške 500 až 2500 EUR na vybrané akcie. Druhým elementom je možnosť získania tzv. „ labelu kampane“. Pripravené projekty sa môžu zaregistrovať a keď sú Nadáciou uznané, dostanú label „1001 Actions for Dialogue“. Týmto sa ich činnosť zviditeľní v celej Euro-stredomorskej oblasti.

Projekty môžu byť malé i veľké, jedno- i viacdňové, lokálne i medzinárodné, dlhšie plánované i vymyslené špeciálne pre túto kampaň. Všetky však majú upozorniť upútať pozornosť spoločnosti na dôležitosť a aktualitu dialógu medzi kultúrami.

Napríklad: medzinárodný seminár o konflikte medzi kultúrami, premietanie arabských filmov, workshopy o tolerancii, koncerty, diskusie, tanec, atď.

Ako sa prihlásiť?
1. Registráciou na webovej stránke www.1001Actions.org
2. Uvedením vlastnej akcie na tejto platforme
3. Požiadaním o label
4. V prípade potreby financií na realizáciu, požiadaním o mikro-grant – žiadosť je veľmi jednoduchá, vypĺňa a podáva sa výlučne online!

Deadline: 31. január 2008

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím:
Peter Barta
e-mail: peter.barta@bibalex.org
tel.: 0903 311 912

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Minulý rok dala Nadácia VÚB na granty vyše milión eur

Nadácia VÚB v roku 2010 podporila 174 projektov za celkovo vyše milióna eur. Najviac prostriedkov, takmer 40 percent, smerovalo do charity a zdravotníctva a na podporu kultúrneho dedičstva a umenia vyše tretina. Do oblasti vzdelania smerovala takmer pätina a na šport takmer desatina z objemu darovaných prostriedkov. Za svoje aktivity v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie získala VÚB vlani aj hlavnú cenu Via Bona Slovakia. “Pre VÚB je príznačné, že každoročne investuje do zmysluplných projektov v oblasti charity, vzdelania, umenia, kultúrneho dedičstva a športu. Vlani tam smerovalo viac ako milión eur,” tvrdí generálny riaditeľ a predseda správnej rady Nadácie VÚB Ignacio