Cirkev a pamiatky

Katolícka cirkev požaduje, aby financovanie údržby a opráv kultúrnych pamiatok, charity a cirkevného školstva bolo vyňaté z pripravovaného zákona o financovaní cirkví. Po dnešnom rokovaní s vicepremiérom Pálom Csákym a ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou to povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) František Tondra. Kultúrne pamiatky podľa jeho slov slúžia všetkým občanom a cirkev ich nákladnú rekonštrukciu finančne nezvládne. Charita plní sociálnu úlohu, ak by ju neplnila cirkev, plnil by ju niekto iný a preto jej financovanie tiež nemožno zahrnúť do spomínaného zákona. Cirkevné školy podľa biskupa Tondru nevychovávajú deti pre cirkev, ale pre štát a spoločnosť a do cirkevnej školy sa dostanú na základe toho, že sa tak na základe demokratického práva rozhodli ich rodičia.

Zákon o financovaní cirkví bude jednou zo štyroch čiastkových zmlúv, ktoré prirodzene nadviažu na pred rokom ratifikovanú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou. KBS vytvorila na prípravu týchto zmlúv pracovné skupiny a okrem financovania cirkví sa ďalšie tri venujú duchovnej službe v armáde a policajnom zbore, výhradám svedomia a problematike školstva. Na čele komisií stoja biskupi a v januári by sa malo uskutočniť ich spoločné rokovanie s členmi vlády.
Vicepremiér Csáky tvrdí, že zákon o financovaní cirkví bude univerzálny pre všetky cirkevné inštitúcie a na 90 % bude zhodný s bilaterálnou zmluvou medzi vládou SR a Svätou stolicou o financovaní cirkví. V rámci zvyšných 10 % môže štát podľa Csákyho na seba zobrať garanciu financovania niektorých aktivít, o špecifikácii ktorých sa budú viesť rokovania.


Zdroj: www.markiza.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cirkev: peniaze z rozpočtu nebudú stači»

BRATISLAVA – Obnova kultúrnych pamiatok vo vlastníctve cirkvi a financovanie cirkevných ąkôl by malo ís» aj z iných ątátnych zdrojov, nielen z rozpočtu, ktorý pre katolícku cirkev určí zákon o financovaní cirkví. Povedal to včera predseda Konferencie biskupov Slovenska Frantiąek Tondra po rokovaní s podpredsedom vlády Pálom Csákym, ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou a ministrom kultúry Milanom Kňaľkom.

MK SR: Cirkvi majú šancu získať viac peňazí na obnovu pamiatok

Pomoc štátu pri obnove kultúrnych pamiatok vo vlastníctve cirkví je nevyhnutná, tvrdí biskup Tondra: BRATISLAVA 25. marca 2004 (SITA) – Cirkvi majú šancu získať viac peňazí na obnovu pamiatok. Prispel k tomu najmä nový grantový systém ministerstva kultúry (MK SR) Obnovme si svoj dom. Na dnešnej tlačovej besede po stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností to uviedol minister kultúry Rudolf Chmel, podľa ktorého treba ešte vyriešiť, ako do tohto programu zaradiť obnovu cirkevných pamiatok.

Predkladacia správa o dostavbe cirkevneho gymnazia v B. Štiavnici

Na zaklade bodu B.1. uznesenia vlady c. 430 zo 16. maja 2001 sa na
Ministerstve kultury SR 13. juna 2001 uskutocnilo rokovanie zodpovednych
predstavitelov ministerstva kultury, ministerstva skolstva, ministerstva
financii a Rimsko-katolickeho farskeho uradu v Banskej Stiavnici. Na
rokovani sa preskumali moznosti zainteresovanych stran spolufinancovat II.
etapu rekonstrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Stiavnici pre potreby
Cirkevneho gymnazia vo vyske 22 046 850,- Sk.