Sv. Vincent

Sv. Vincent, ktorého si Cirkev pripomína 22. januára, pochádzal z Pyrenejského polostrova a to pravdepodobne z mesta Huesca, ktoré sa nachádza v terajšom severovýchodnom Španielsku. Jeho otec bol rímskym konzulárnym úradníkom.Vincent prejavoval už od detstva veľké rozumové schopnosti, preto mu rodičia chceli zaistiť vyššie vzdelanie. Keďže v tejto odľahlej časti rímskeho impéria nebola nijaká primeraná škola, Vincenta sa ujal zaragozský biskup Valerus, ktorý mu dal vzdelanie a kresťanskú výchovu. Vincent dobre pokračoval v učení a svojím správaním si celkom získal biskupovu dôveru, takže ho tento napokon vymenoval za svojho archidiakona. Jeho úlohou bolo starať sa o cirkevnú organizáciu, o cirkevné majetky a zariadenia, ako aj o sociálnu a charitatívnu službu.
Biskup Valerus bol veľmi dobrý arcipastier a v Cirkvi sa uctieva ako svätý. No bol aj trochu nesmelý a nebol veľký rečník. Preto keď videl, že Vincent má aj rečnícke schopnosti, poveril ho kázaním a ohlasovaním evanjelia. Vincent sa takto stal veľmi známym a veľa urobil pre rozvoj Cirkvi na rímskom „ďalekom západe“.

Preto nie div, že sa naňho sústredila pozornosť rímskych úradov po vypuknutí Diokleciánovho prenasledovania kresťanov roku 303. Vincenta uväznili spolu s biskupom Valerom a oboch odvliekli do Valencie. Tam ich rímsky miestodržiteľ Dacián najprv držal istý čas vo väzení a potom ich pred súdom nútil, aby sa zriekli kresťanskej viery. Ale obaja sa statočne držali a neustúpili Daciánovmu nátlaku. Preto miestodržiteľ poslal starého biskupa Valera do vyhnanstva, kým mladšieho Vincenta sa usiloval zlomiť sľubmi a mučením. Keď sa statočný diakon nedal zvábiť sľubmi, Dacián ho dal verejne zbičovať a potom ho ukrutným spôsobom mučiť. Ale Vincent zostal neoblomný. Dacián ho dal znovu zatvoriť do väzenia. Istý čas mu väznitelia poskytli mäkké lôžko a iné úľavy, aby si ho získali. No Vincent prekonal statočne všetky nástrahy až napokon dosiahol víťaznú mučenícku korunu.

O utrpení sv. Vincenta existoval pôvodný obšírny záznam. Ten sa čítaval na sviatok sv. Vincenta, ako nám to dosvedčuje sv. Augustín, ktorý žil približne sto rokov po sv. Vincentovi. Žiaľ, tento cenný dokument sa nezachoval. No zachovali sa z neho viaceré údaje v básniach starokresťanského spisovateľa Prudencia, v oslavných kázniach sv. Augustína i v niekoľkých neskorších životopisoch svätého diakona.
Sv. Vincent patrí medzi svätých, ktorých úcta zaujala významné miesto tak v Cirkví ako aj v ľude. Ľudová úcta sa zvlášť prejavila v rodnom Španielsku, vo Francúzku a v Nemecku.

Pre Obnova.sk Joviland

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Bojnický oltár a maľby Hložníka v GMB už len do piatku

BRATISLAVA 30. mája 2004 (SITA) – Unikátne výstavy – Bojnický oltár a Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949 vystavuje Galéria mesta Bratislavy (GMB) už len do piatku. Vzácne dielo florentských majstrov 14. storočia a 72 malieb majstra slovenskej moderny si priaznivci výtvarného umenia môžu pozrieť denne od pondelka do piatku v Pálffyho paláci na Panskej 19 denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00.

Cirkev a pamiatky

Katolícka cirkev požaduje, aby financovanie údržby a opráv kultúrnych pamiatok, charity a cirkevného školstva bolo vyňaté z pripravovaného zákona o financovaní cirkví. Po dnešnom rokovaní s vicepremiérom Pálom Csákym a ministerkou financií Brigitou Schmögnerovou to povedal predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) František Tondra.