Pralesy vo Východných Karpatoch v Zozname svetového dedičstva

Certifikát o zápise karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva prevzali 26. mája 2008 štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Viliam Turský a predseda parlamentného výboru pre životné prostredie Ján Slabý. Koncom júna uplynie rok odvtedy, čo Organizácia spojených národov (OSN) schválila zápis slovenských a ukrajinských bukových pralesov vo Východných Karpatoch do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Výbor svetového dedičstva tým deklaroval unikátnosť a svetový význam karpatských bukových pralesov a zaradil ich medzi 166 lokalít svetového prírodného dedičstva. Medzinárodný výbor organizácie UNESCO zaradil všetkými hlasmi slovensko-ukrajinské bukové pralesy na najvyššiu úroveň, ktorú predtým dosiahli také národné parky ako Yellowstone a Grand Canyon v USA, Mt. Everest alebo africké Kilimandžáro. Úspech slovensko-ukrajinskej nominácie je o to cennejší, že do záverečného schvaľovacieho konania sa dostalo len 10 nominačných projektov a z nich len päť výbor zapísal do zoznamu svetového dedičstva. Výbor neschválil napríklad nomináciu známeho talianskeho pohoria Dolomity.

Karpatské bukové pralesy sú výnimočné tým, že vytvárajú reťaz “ostrovov” pôvodného prírodného lesa, od najnižšieho po najvyšší lesný vegetačný stupeň – v nížinách, pahorkatinách, vrchovinách, hornatinách a vysočinách. Ide o ojedinelý a vzácny prípad vertikálnej lesnej vegetačnej stupňovitosti so širokým zastúpením ukážok pralesov na relatívne malom území. Sú tu storočné jedle, buky, javory a veľké množstvo mŕtveho dreva, ktoré predstavuje živnú pôdu pre tisícky húb a útočisko pre vzácnych operencov ako sú muchárik malý, sova dlhochvostá či ďateľ bielochrbtý. Množstvo chránených druhov, ktoré sú inde ohrozené vyhynutím alebo vyhynuli, sa tu stále nachádzajú. Podobné lokality pralesov sa len sčasti vyskytujú aj v iných oblastiach tzv. Karpatského euroregiónu (Poľsko, Ukrajina, Rumunsko). Nikde však nejde o také koncentrované zoskupenie pralesov všetkých typov tejto fytogeografickej oblasti na takom malom území. Výbor svetového dedičstva uznal, že karpatské bukové pralesy patria k prírodnému dedičstvu celého ľudstva a zaslúžia si svetovú ochranu. Slovensko sa tak s dvoma lokalitami svetového prírodného dedičstva dostalo na popredné miesto nielen v európskom, ale aj svetovom meradle.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Riaditeľ UNESCO na návšteve SR

11. 07. 2002 – Archívny článok na spestrenie. Prečítajte si čo sa dialo v minulosti z tlačových správ Ministerstva Kultúry Slovenskej Republiky.
Aktuálne otázky z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva boli hlavnou témou včerajšieho stretnutia ministra kultúry Milana Kňažka s generálnym riaditeľom UNESCO Koichirom Matsuurom, ktorý pricestoval na štvordňovú návštevu Slovenskej republiky.

Kurz o manažmente lokalít UNESCO

Štatút lokality Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý na Slovensku prislúcha 5 kultúrnym a 2 prírodným lokalitám, vyžaduje špeciálnu pozornosť a náročnú koordináciu všetkých subjektov, podieľajúcich sa na správe a zhodnocovaní kvalít, pre ktoré boli zapísané do zoznamu svetového dedičstva.