Žiar nesúhlasí s navrhnutým ochranným pásmom

ŽIAR NAD HRONOM – Kostol a kaštieľ s areálom v Žiari nad Hronom majú byť ako národné kultúrne pamiatky v ochrannom pásme. Navrhol to Pamiatkový úrad, ale mesto s tým nesúhlasí. Primátor Ivan Černaj tvrdí, že ochranné pásmo je zbytočne veľké. “Navrhujeme ponechať areál kostola a kaštieľa v súčasnej podobe,” hovorí.

Tomáš Kowalski z Pamiatkového úradu v Bratislave však hovorí, že účinnú ochranu pamiatok možno dosiahnuť iba vytvorením ochranného pásma. “Je to záruka, že v navrhnutom pásme sa nepostavia nevhodné dominanty, nezmení sa fasáda domov, alebo nenarušia pohľady na historické dominanty.”
Rozhodnutie o vyhlásení pásma už bolo vydané, dotknuté strany sa proti nemu môžu odvolať na ministerstvo kultúry.

Primátor je presvedčený, že navrhnuté pásmo by obmedzilo stavebnú činnosť, predražilo obnovu nehnuteľností a prinieslo pokles záujmu investorov. Pásmo zahŕňa podľa neho aj tie časti mesta, kde stoja obytné domy, ktoré nemajú žiadnu historickú hodnotu. “Nie sme proti snahám pamiatkarov, aby sa pôvodný charakter národných kultúrnych pamiatok zachoval. Tieto pripomienky sa však dajú riešiť regulatívami v územnom pláne mesta.” Územný plán je v úvodnej fáze, rieši sa jeho zadanie. (eta)


Ochranné pásmol Kaštieľ s areálom – renesančno-barokový kaštieľ dal začiatkom 17. storočia postaviť Peter Pázmaň. Dlhé roky slúžil ako letné sídlo banskobystrických biskupov. V jeho blízkosti sa nachádza rozľahlý park so zachovanými vzácnymi drevinami

Kostol Povýšenia sv. Kríža – klasicistický kostol, ktorý postavili zrejme na základoch románskeho kostola. V jeho blízkosti je zachovaná fara – druhá najstaršia budova v meste z roku 1766 a vodná veža.


Zdroj: www.sme.sk, (eta)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

B. Bystrica: Kalvária patrí do ochranného pásma pamiatkovej rezervácie

Banskobystrická kalvária na úpätí kopca Urpín, v ktorej areáli chcelo banskobystrické biskupstvo postaviť štyri bytové domy, vzdelávací inštitút a penzión pre seniorov, patrí do ochranného pásma mestskej Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Ochranné pásmo, ktoré zahŕňa aj kalváriu, vyhlásil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 19. marca na druhýkrát, keď prvé rozhodnutie z roku 2008 vrátil krajský súd na ďalšie konanie.