Zbierka na Národný dom

Obrázok k článku

Na rekonštrukciu Národného domu v Martine sa podarilo vyzbierať takmer 2,3 milióna Sk. Celonárodnú zbierku na záchranu tejto kultúrnej pamiatky z 19.storočia vyhlásil začiatkom minulého roka primátor mesta Martina Stanislav Bernát. MARTIN (ur) – Na rekonštrukciu Národného domu v Martine sa podarilo vyzbierať takmer 2,3 milióna Sk. Celonárodnú zbierku na záchranu tejto kultúrnej pamiatky z 19.storočia vyhlásil začiatkom minulého roka primátor mesta Martina Stanislav Bernát. Samotné mesto prispelo sumou 800-tisíc Sk. Do celonárodnej zbierky sa okrem bánk a niekoľkých firiem zapojilo aj takmer 30 obcí a miest Slovenska. Mesto Martin odovzdá vyzbierané peniaze vedeniu Divadla SNP, ktoré v súčasnosti v Národnom dome sídli a ktoré rekonštrukciu budovy zabezpečuje.

zdroj www.pravda.sk, Streda 9. januára 2002

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

České osobnosti v Martine v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica, Martin
Z prednesených príspevkov vyplýva, že výraznejší prílev Čechov na
Slovensko nastal až po vzniku spoločného štátu v roku 1918. Ale české
osobnosti prichádzali na Slovensko už aj predtým, niekde ich bolo viac,
inde menej. Medzi mestá, v ktorých pôsobil väčší počet českých
osobností patril aj Martin, ktorý v druhej polovici 19. storočia zaujal
miesto centra slovenského národného života.