Zamestnanci HP pomáhali zachraňovať Lietavu

Zamestnanci Hewlett-Packard pomáhali od 21. do 23. augusta 2008 pri záchrane a archelogickom výskume zrúcaniny Lietavského hradu. Podujatie organizovalo miestne Združenie na záchranu hradu Lietava a Slovenský skauting v rámci projektu Odklínanie hradov.
Osemnásť zamestnancov firmy pracovalo na výkopoch archeologických sond, v ktorých sa identifikovalo pôvodné napojenie hradných múrov. Časť pracovníkov preosievala piesok, ktorý bude stavebným materiálom na domurovanie múrov, iní odstraňovali náletovú zeleň v areáli hradu. Archeologické sondy odhalili aj rôzne zaujímavosti, napríklad dve mince z obdobia protihabsburských povstaní zo začiatku 18. storočia.

„Je dôležité, aby firma, ktorá pôsobí na trhu, bola prínosom pre spoločnosť aj takýmto typom pomoci. Je to pre nás zároveň spôsob aktívneho oddychu a dobrý relax,“ vyhlásil Jozef Hanzel z firmy. Zamestnanci Hewlett-Packard sa v rámci firemného dobrovoľníctva zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít pravidelne. V minulosti pomáhali v detskom domove a zapojili sa tiež do projektov Slovenského skautingu Záchrana banskoštiavnickej Kalvárie a Dobrovoľníci pre Tatry. S ďalšími 1 400 dobrovoľníkmi z 20 krajín sveta v ňom pomáhali ničivou kalamitou postihnutým oblastiam Vysokých Tatier a ich obyvateľom.

„Dobrovoľníci z firmy sa zapojili s veľkým nasadením a srdcom. Boli sme milo prekvapení, že ľudia, ktorí bežne nepracujú manuálne, urobili takýto kus práce,“ vyjadril sa s uznaním Ľubomír Chobot, riaditeľ miestneho Združenia na záchranu hradu Lietava, ktorého hlavným cieľom je zakonzervovať a zachovať Lietavský hrad v dnešnej podobe, aby ho bolo možné využívať ako turistickú atrakciu a zdroj poznania našej minulosti.

Odborný dozor nad prácami zabezpečoval Michal Šimkovic zo Zvolena, odborník na pamiatkový a archeologický výskum stredovekej architektúry. Lietavský hrad je podľa pamiatkárov vzorovým príkladom, kde je najlepšie vidieť výsledky záchranných prác, ktoré realizujú občianske združenia. „Podobné brigády sú nevyhnutným krokom na dlhej ceste, ktorá vedie k záchrane našich hradov,“ vysvetľuje Michal Šimkovic, ktorý vedie projekt Odklínanie hradov. Slovenský skauting si v ňom od leta 2004 zobral pod patronát okrem Lietavského hradu aj ďalších 7 hradov na západnom a od januára 2007 aj 5 hradov na východnom Slovensku. Dobrovoľnícke aktivity pomáhajú týmto zrúcaninám zastaviť alebo aspoň spomaliť ich ďalšiu deštrukciu.

V projekte Odklínanie hradov sa skautskí dobrovoľníci s pomocou odborníkov na pamiatkovú starostlivosť snažia zachrániť 13 slovenských hradných zrúcanín pred ďalšou devastáciou a dostať toto významné historické dedičstvo do povedomia verejnosti.

V roku 2008 sa skauti už piaty rok starajú o 8 hradných zrúcanín na západnom Slovensku: Korlátka, Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Vršatec, Tematín, Oponice, Lietava a Plavecký hrad. Od januára 2007 rozšírili projekt o záchranu 5 hradov na východnom Slovensku: Turňa, Kapušany, Jasenov, Šariš a Zborov. Do záchrany hradov sa zapája už 500 mladých dobrovoľníkov – na západnom Slovensku s podporou Nadácie Pontis – Fondu Západoslovenskej energetiky a na východnom Slovensku s podporou Nadácie Pontis – Fondu Východoslovenskej energetiky. V projekte pomohli v rámci rozvoja firemného dobrovoľníctva aj zamestnanci 4 firiem (Nadácia Pontis, Západoslovenská energetika, a. s., Orange Slovensko, a. s., Hewlett-Packard, s. r. o.) a niekoľkých ďalších občianskych združení.

Prioritou Slovenského skautingu je dlhodobá údržba hradov, ktorá má zabrániť ďalšej deštrukcii zrúcanín, a zlepšovanie informovanosti o týchto pamiatkach nášho kultúrneho dedičstva. Dobrovoľníci zbierajú a triedia vypadaný materiál, v interiéroch hradov odstraňujú náletové kroviny, rušia nelegálne ohniská, sprístupňujú cesty, budujú drevené schody a zábradlia, ktoré majú uľahčiť pohyb po areáloch zrúcanín a zabezpečiť vyššiu bezpečnosť ich návštevníkov. V súvislosti s projektom Slovenský skauting vydal informačnú brožúru o Plaveckom hrade, dve čitateľsky úspešné knihy Kamenní strážcovia I a Kamenní strážcovia II a unikátny titul Zrúcaniny hradov na trojdimenzionálnych fotografiách. Záchrannými prácami, publikačnou osvetou a informačnými tabuľami, ktoré skauti na hradoch osadili, chce Slovenský skauting urobiť tieto historické pamiatky turisticky prístupné a atraktívne pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články