Zákon o dobrovoľníctve treba zmeniť

Obrázok k článku

Prijatie Zákona o športe, ktorý súčasne novelizoval Zákon o dobrovoľníctve, porušuje nielen filozofiu, ale aj zákonnú definíciu dobrovoľníctva. Konštatovala to prezidentka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Alžbeta Frimmerová, podľa ktorej Platforma bude preto po voľbách žiadať zmenu zákona o dobrovoľníctve. Frimmerová vysvetlila, že nový Zákon o športe doplnil v Zákone o dobrovoľníctve časť dotýkajúcu sa takzvaného inštitútu straty času ako možnosti finančnej úhrady za stratu času dobrovoľníka vykonávajúceho činnosť v športe. Podľa nového znenia sa teda dobrovoľníkom môže platiť za stratu času, teda za ich dobrovoľnícku činnosť. Novela takto podľa Frimmerovej zásadným spôsobom narušila základný princíp dobrovoľníctva, ktoré sa vykonáva bez nároku na odmenu, slobodne a vo voľnom čase.

 

Inštitút náhrady za stratu času uvádza Zákonník práce ako možnosť odmeny alebo náhradného voľna za čas strávený napríklad na služobnej ceste. Náhrada či odmena za stratu času je však podľa Frimmerovej v rozpore s princípom dobrovoľníctva. Človek vstupuje do dobrovoľníctva s vedomím, že nebude požadovať náhradu za stratu času. „Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť,” cituje Frimmerová definíciu dobrovoľníctva.

 


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Žiadajú novelizovať zákon o Martine

MARTIN – Zákon o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov, ktorý prijala Národná rada v roku 1994, nespĺňa svoj účel a treba ho novelizovať. Rada národnej kultúry, ktorá je poradným orgánom mestského zastupiteľstva v Martine, spolu s mestom vypracovala návrh novelizácie zákona, ktorý by v praxi napĺňal jeho myšlienku – prebudovanie mesta na centrum národnej kultúry.