Začína sa obnova vojenského cintorína Háj Nicovô

Viac ako 1 400 hrobových miest obnovia v najbližších mesiacoch na vojenskom cintoríne Háj Nicovô v Liptovskom Mikuláši. Samospráva na tento účel získala polmiliónovú dotáciu od ministerstva kultúry pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Ako informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková, radnica už odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, ktorému podľa zmluvy zaplatí 420-tisíc eur.

O renovačné práce sa pôvodne mali postarať pracovníci Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš, z legislatívnych dôvodov to však nebolo možné, a tak radnica vyhlásila tender na stavebné práce. V súťaži troch firiem uspela s najnižšou ponukou firma Kapa stavebná spoločnosť, s. r. o. z Banskej Bystrice, ktorá sa zmluvne zaviazala ukončiť práce do konca júla.

„S prvými prácami na obnove hrobových polí a trávnatej pláne by mali robotníci začať už v priebehu budúceho týždňa, v závislosti od počasia. Po obnove by mal mať areál charakter parkovej úpravy s prevahou trávnatej plochy. Podoba vojnového cintorína zostane zachovaná,” uviedla Čapčíková.

Vojenský cintorín s pamätníkom na Háji Nicovô je najväčším vojenským pohrebiskom československých vojakov v Slovenskej republike. Po oboch stranách schodiska k pamätníku je v desiatich radoch 1 415 hrobov. Areál pamätníka a vojenského cintorína stavali jedenásť rokov a verejnosti ho odovzdali 9. mája 1961. O dva roky neskôr celý areál vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Odpovede