Výstava Komunikácia 2007 pred?žená do konca marca

Netradi?ná výstava Komunikácia 2007 s podtitulom Dotýkajte sa vystavených predmetov, hrajte sa a komunikujte v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave je pred?žená do konca marca. Návštevníkov múzea privíta aktivovaný robot, deti a študentov ?aká množstvo zaujímavých hravých exponátov ako je kreslenie v zrkadle alebo skladanie tvárí. Organizátori doplnili výstavu o Einsteinov model vesmíru a chaotické kyvadlo. Agentúru SITA o tom informovala Petra Lajdová z externej komunikácie SNM.

Pre všetky vekové kategórie sú pripravené desiatky interaktívnych, hravých a pou?ných exponátov. Výstavný priestor je ?lenený na tri vzájomne prepojené výstavné zóny. Návštevníci sa zoznámia napríklad s modelom Rossetskej dosky, ktorá v minulosti umožnila dešifrova? egyptské hieroglyfy, zabavia sa pri tvorbe slov na gigantickom scrable alebo sa môžu porozpráva? s po?íta?ovým programom Eliza.

Výstava je ?alším spolo?ným projektom SNM a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý zastrešuje celomuzeálny program “Škola v múzeu – veda hrou.” Tento dlhodobý vzdelávací projekt má za cie? prenies? školské osnovy do situácií reálneho života hravou formou vzdelávania v múzeách a galériách. Výstava interaktívnym prístupom podporuje tvorivos? a predstavuje netradi?né u?ebné pomôcky.

V rámci výstavy je možné objedna? si prednášku a požiada? o lektorský výklad. Pripravený je aj špeciálny sprievodný kvíz. Výstava je otvorená každý de? okrem pondelka od 9:00 do 17:00.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

K.O.MIX

Projekt K.O.MIX sa člení na dva hlavné bloky: výstavu a sprievodné podujatia.
Výstava K.O.MIX má ukázať, akými spôsobmi mladí slovenskí výtvarníci pretavujú vizuálnu reč, zobrazovacie prostriedky a základné myšlienky komiksu do svojich diel.

Prezentáciu Bardejovského a Kremnického múzea predĺžia

BRATISLAVA 18. januára 2004 (SITA) – Prezentácia víťazných múzeí prvého ročníka súťaže Múzeum roka v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave bude otvorená o mesiac dlhšie, a to do konca februára. Ako agentúru SITA informovala Jana Mojžitová zo SNM, dôvodom je veľký záujem návštevníkov. Výstava ponúka prehliadku Šarišského múzea v Bardejove a Múzea mincí a medailí Národnej banky Slovenska v Kremnici.