Výstava Komunikácia 2007 pred?žená do konca marca

Netradi?ná výstava Komunikácia 2007 s podtitulom Dotýkajte sa vystavených predmetov, hrajte sa a komunikujte v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave je pred?žená do konca marca. Návštevníkov múzea privíta aktivovaný robot, deti a študentov ?aká množstvo zaujímavých hravých exponátov ako je kreslenie v zrkadle alebo skladanie tvárí. Organizátori doplnili výstavu o Einsteinov model vesmíru a chaotické kyvadlo. Agentúru SITA o tom informovala Petra Lajdová z externej komunikácie SNM.

Pre všetky vekové kategórie sú pripravené desiatky interaktívnych, hravých a pou?ných exponátov. Výstavný priestor je ?lenený na tri vzájomne prepojené výstavné zóny. Návštevníci sa zoznámia napríklad s modelom Rossetskej dosky, ktorá v minulosti umožnila dešifrova? egyptské hieroglyfy, zabavia sa pri tvorbe slov na gigantickom scrable alebo sa môžu porozpráva? s po?íta?ovým programom Eliza.

Výstava je ?alším spolo?ným projektom SNM a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý zastrešuje celomuzeálny program “Škola v múzeu – veda hrou.” Tento dlhodobý vzdelávací projekt má za cie? prenies? školské osnovy do situácií reálneho života hravou formou vzdelávania v múzeách a galériách. Výstava interaktívnym prístupom podporuje tvorivos? a predstavuje netradi?né u?ebné pomôcky.

V rámci výstavy je možné objedna? si prednášku a požiada? o lektorský výklad. Pripravený je aj špeciálny sprievodný kvíz. Výstava je otvorená každý de? okrem pondelka od 9:00 do 17:00.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

České centrum v Košiciach otvorilo výstavu o hradoch a zámkoch

V Českom centre v Košiciach na Rázusovej ulici otvorili v utorok 11. januára 2011 výstavu Česká republika – rozprávková krajina hradov a zámkov. Ako informovala pracovníčka centra Petra Jungmanová, výstava predstavuje najznámejšie české hrady a zámky a doplnená je o fotografickú výstavu českých pamiatok zapísaných do zoznamu UNESCO. Výstava potrvá do 18. februára.

Obľúbená výstava a súťaž hubárov v SNM

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) – Na hubársku sezónu, ktorú každoročne so sebou prináša jeseň, tradične myslí aj Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave. Prírodovedné múzeum SNM spolu so Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied (SAV) pripravili od 19. do 21. októbra výstavu HUBY 2004. Špeciálna 24. bratislavská výstava húb sa uskutoční v sídle SNM na Vajanského nábreží 2 denne od 9:00 do 18:00. Súčasťou výstavy bude aj obľúbená hubárska súťaž.