Východoslovenské múzeum v Košiciach oslavuje 145. výročia svojho vzniku

Obrázok k článku

Východoslovenské múzeum Košice (VSM) v rámci osláv 145. výročia svojho vzniku a Dní Európskeho kultúrneho dedičstva včera o štvrtej popoludní otvorilo výstavu Polákovo múzeum – motor košickej moderny. Kurátorom výstavy je Vladimír Beskid. Ako uviedla pracovníčka VSM Katarína Ščerbanovská, výstavný projekt prináša nový pohľad na činnosť Východoslovenského múzea v Košiciach a hlavne jeho riaditeľa Jozefa Poláka v medzivojnovom období (1919-38), ktorý vytváral zázemie pre rozvoj košickej výtvarnej scény.

 

Na výstave sú prezentované exponáty zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Východoslovenskej galérie v Košiciach. Expozícia sa sústreďuje na výstavnú a podpornú činnosť múzea v 20. rokoch minulého storočia s prevahou domácej tvorby – účinkovanie Eugéna Króna a jeho kresliarskej a grafickej školy, vybrané diela z realizovaných výstav na základe dobových fotografií. Prvýkrát prezentuje aj rozsiahlu činnosť v 30. rokoch, kde vynikol výnimočný projekt Súčasnej európskej grafiky v rokoch 1933-38.

 

Výstava prináša ucelenú autorskú kolekciu výstavných plagátov nielen košickej moderny (Krón, Bauer, Reichentál, Jakoby, Groszová) a špičkových predstaviteľov slovenskej scény (Benka, Fulla, Bauerfreund, Hála), ale aj reprezentatívnu vzorku autorov medzinárodnej scény. Na základe autorských plagátov výstava ukazuje nielen bohatú výstavnú činnosť múzea, ale vo vybraných dobových dokumentoch prináša aj pohľad na osobnú zaangažovanosť riaditeľa Jozefa Poláka, ktorý bol „motorom“ košickej moderny. V priebehu dvoch desaťročí kreoval množstvo ďalších aktivít, ktoré vytvárali platformu pre formovanie moderného umenia v Košiciach – Krónova kresliarska škola, vydávanie katalógov a úvodníky k nim, tlač plagátov, pravidelné koncerty reprodukovanej hudby, prvé aukcie umeleckých diel, osobná zainteresovanosť na nákupe obrazov domácich autorov, programová nákupná politika zahraničných autorov z realizovaných výstav a podobne.

 

Drevený kostolík z Kožuchoviec, ktorý sa nachádza v areáli Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach na Námestí Maratónu mieru, bude cez víkend prístupný verejnosti. Kostolík, ktorý nie je bežne prístupný, otvorí VSM v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2017. Voľný vstup do kostolíka bude v sobotu od deviatej do sedemnástej a v nedeľu od štrnástej do osemnástej.

 

Kostolík na nádvorie Východoslovenského múzea preniesli v roku 1927 z Kožuchoviec v okrese Svidník. Kostolík chcela obec zbúrať, lebo bol v zlom stave. O záchranu kostolíka sa zaslúžil Jozef Polák, vtedajší riaditeľ niekdajšieho Hornouhorského Rákociho múzea – súčasného Východoslovenského múzea. Trojpriestorový kostolík haličsko-karpatského typu pochádza z roku 1741. Pozostáva zo svätyne, lode a „babinca“ – priestoru pre ženy pod zvonicou. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje bohatá ľudová maľba z roku 1785, ktorou je vyzdobená celá svätyňa a loď kostolíka, zo zariadenia interiéru kantorská lavica, svietniky a drevený luster, ktoré sú pôvodné. Ostatné doplnky pochádzajú zo zbierok múzea.

 

V roku 1963 bol kostolík zapísaný do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. V rokoch 1971 až 72 pri reštaurovaní kostolíka natreli jeho konštrukciu agresívnym karbolínom, ktorý nástenné maľby v interiéri veľmi znehodnotil. Na nádvorí múzea je umiestnená drevená zvonica z 18. storočia z dedinky Ásványi (v súčasnosti ukrajinského Mineraľnoje v Zakarpatskej Ukrajine). Pri poslednej rekonštrukcii pribudla do areálu ku kostolíku zvonkohra.

 

Zdroj: http://www.vsmuzeum.sk/

 

 

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Múzejné plagáty v múzeu

Miesto: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu Mieru č. 2, Termín: 4.8.2004 – 12.9.2004
Vo fonde historickej tlače Východoslovenského múzea v Košiciach sa nachádza množstvo plagátov najrozličnejších žánrov a zamerania. Nachádzajú sa tu plagáty s tematikou športovou, kultúrnou, politickou, reklamnou i umeleckou. Samostatnú časť tvoria plagáty prezentujúce aktivity samotného múzea v priebehu jeho vyše stotridsať ročnej existencie.

Sakrálne umenie

KOŠICE – Spevácke zbory viacerých kres?anských cirkví budú ú?inkova? v
rámci tradi?ného už 17. ro?níka Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach v
d?och 19. – 26. novembra.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.