Vincent Hložník – Obrazy 1941-1949

Už Hložníkova prvá samostatná výstava v roku 1942 v Dome umenia na Dostojevského rade v Bratislave bola nielen razantným ohlásením nevšedného talentu, ale aj predznamenaním tvorivého programu novej nastupujúcej generácie slovenského výtvarného umenia. Na pomerne pokojnú slovenskú výtvarnú scénu s idealizáciou slovenskej dediny priniesol výrazne dramatickejšiu atmosféru okupovanej Prahy.Už v roku 1941 sa objavilo jeho meno v zborníku nadrealistov vydanom pod názvom Vo dne v noci a začal byť priraďovaný k Avantgarde 38, ktorej členovia rozvíjali na Slovensku moderný umelecký výraz. V jeho ranej tvorbe sa často objavuje motív prepájania reálneho a nadreálneho, ako odraz atmosféry doby. V jeho dielach sa ozýva nielen výrazný protipól patetizácie a idealizácie, ale aj iné chápanie sociálne orientovanej tvorby, ktorú tak výrazne vymedzil Koloman Sokol a ktorou bolo v týchto rokoch výrazne poznamenané výtvarné umenie v mnohých európskych krajinách.

Objavuje odlišné výtvarné postupy ako staršia generácia umelcov absolvujúcich v Prahe (Cyprián Majerník, Ján Mudroch, Peter Matejka, Ján Želibský, Jozaf Kostka). Rovnako je však osobitý v rámci svojej „Generácie druhej svetovej vojny“, teda umelcov, ktorí študovali a absolvovali v rokoch plných násilia – Orest Dubay, Ladislav Guderna, Viliam Chmel, Ferdinand Hložník, Bedrich Hoffstädter, Ján Novák, Ervín Semian, Jozef Šturdík a Ernest Zmeták. Hložníka sa bytostne dotýkali drámy národov i jednotlivcov druhej svetovej vojny, zasadzoval ich však do širších súvislostí. Hložník vo svojich obrazoch utečencov vytvára náročné viacfigurálne kompozície s výrazným emotívnym nábojom. Jednotlivec je súčasťou masy. Každá postava má síce individuálne črty, avšak ani v jednom diele nenájdeme jedinú figúru, ktorá by sa vymykala zo zobrazovanej tiesnivej atmosféry. Rovnako sa tu nenachádza ani vodca, ktorý by dokázal vyhnancov usmerniť.

Od roku 1943 nachádzame v Hložníkovom diele aj náväznosť na tvorbu Pabla Picassa. Inšpirácie kubizmom, predovšetkým v tvorbe rokov 1943-1944, okolo roku 1945 aj návrat k ranému, predovšetkým modrému obdobiu Picassovej tvorby. Viaceré zátišia z rokov 1947 až 1949 sa rovnako inšpirujú kubizujúcim tvaroslovím.

Od roku 1948 sa v jeho tvorbe objavuje množstvo racionálnejšie poňatých diel. Zložité budovanie priestoru nahrádza plošnosťou s jasnými líniami oddeľujúcimi jednotlivé časti obrazovej plochy. Jeho civilistické obrazy z tohto obdobia sa viažu k motívom krajín, mestskej periférie, zátiší, kaviarní.

Rok 1949 je v Hložníkovej tvorbe prelomovým. Doznievajú tu ešte veľké témy predchádzajúceho obdobia, do popredia záujmu sa na čas dostáva plošnosť tvaru, ako aj mnohé nové témy.

Bohatá tvorba Vincenta Hložníka je doposiaľ z veľkej miery nepreskúmaná a len čaká na svoje spracovanie. Výstava sa sústreďuje na obdobie z rokov 1941-1949, ktoré je osobitou kapitolou umelcovej tvorby a mimoriadne kvalitne je zastúpené v zbierkach viacerých slovenských galérií, ako aj zberateľov výtvarného umenia. Predstaví vyše osemdesiat umelcových diel, z ktorých mnohé môžeme považovať za vrcholné autorove a verejnosti dodnes neznáme diela.

Bude sprístupnená v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej 19
od 6. mája 2004
Kurátor: PhDr. Ivan Jančár
Manager výstavy: Ing. Jan Kukal
Výstava sa koná pri príležitosti osláv vstupu Slovenska do Európskej únie, pod záštitou ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduarda Kukana a potrvá do 4.6.2004
Otvorené denne okrem pondelka: 11.00-18.00h

PhDr. Ivan Jančár

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Bojnický oltár a maľby Hložníka v GMB už len do piatku

BRATISLAVA 30. mája 2004 (SITA) – Unikátne výstavy – Bojnický oltár a Vincent Hložník: Obrazy 1941-1949 vystavuje Galéria mesta Bratislavy (GMB) už len do piatku. Vzácne dielo florentských majstrov 14. storočia a 72 malieb majstra slovenskej moderny si priaznivci výtvarného umenia môžu pozrieť denne od pondelka do piatku v Pálffyho paláci na Panskej 19 denne okrem pondelka od 11:00 do 18:00.

Albín Brunovský: Retrospektíva

Hlavné mesto SR Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Galéria Brunovský a ART friends si dovoľujú pozvať Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy ALBÍN BRUNOVSKÝ: Retrospektíva
a uvedenie monografie Albín Brunovský: Kompletné grafické dielo 1960 – 1997 v piatok 10. decembra 2004 o 16h v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19 v Bratislave

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…