Veřejná sbírka na obnovu středočeských hradů a zámků

Národní památkový ústav vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu středočeských hradů a zámků. Prostředky z této sbírky jsou určené na akce, které NPÚ není schopen ze svých prostředků financovat, ale které jsou pro obnovu památek důležité. Přispěvatelé se v rámci sbírky mohou navíc sami rozhodnout, které památce chtějí pomoci.
Na každém památkovém objektu, který se do sbírky zapojil, je od 1. 7. 2009 umístěna sbírková pokladnička, jejíž výtěžek bude směřován na konkrétní akci na dané památce. Veřejná sbírka se zaměřuje především na akce, které sice netvoří prioritu v rozpočtu NPÚ, ale jsou neméně důležité, neboť tvoří podstatnou součást celkové obnovy památky a umožňují její další a účelnější využití. Často se jedná o restaurování mobiliáře v expozicích, obnovu zámeckých parků nebo zlepšení služeb pro návštěvníky. Jde tedy o akce, které pomáhají dotvářet autentický dojem z expozic, zajišťují restaurování unikátních kusů mobiliáře či celkově zpříjemňují návštěvníkům jejich návštěvu památky. Přispívat je možné pomocí pokladniček nebo vkládáním příspěvku na sbírkový účet: 43-4063660207/0100, jednotlivé památky jsou rozlišené variabilním symbolem. Přispěvatelé, tím že si mohou sami vybrat, kterou akci podpoří, mají tak lepší přehled, kam jejich prostředky budou směřovat. Na stránkách www.branapamtek.cz pod odkazem veřejná sbírka budou zveřejňována vyúčtování a zprávy o postupu prací realizovaných z prostředků veřejné sbírky.

Veřejnou sbírku vyhlásil Národní památkový ústav se sídlem Vladštejnské nám. 3, Praha 1, zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, za účelem získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na obnovu středočeských hradů a zámků: SZ Březnice, SZ Hořovice, SH Karlštejn, SZ Konopiště, SH Křivoklát, SH Krakovec, SZ Mníšek pod Brdy, SZ Mnichovo Hradiště, Klášter Sázava, SH Točník a Žebrák, SZ Veltrusy, SZ Žleby. Sbírka byla vyhlášena na základě Rozhodnutí o zahájení veřejné sbírky č.j. S-MHMP/422536/2009 vydaného Magistrátem hl. m. Prahy ze dne 2.6.2009. Veřejná sbírka je vykonávána shromažďováním peněžitých příspěvků do sbírkových pokladniček, umístěných na památkových objektech a přímým vkládáním příspěvku na sbírkový účet. Veřejná sbírka se bude konat od 1.7.2009 do 31.12.2011.

Přehled památek, které můžete podpořit:

Zámek Březnice
Restaurování vitrajového okna a dřevěných plastik v zámecké kapli
Restaurování vitrajového okna a dřevěných rokokových plastik, které se nacházejí v zámecké kapli Panny Marie. Vitrajové okno pochází z roku 1866 a je dílem J. Zachariáše Quasta. Rokokové plastiky představují zobrazení Panny Marie – Immaculata.
Variabilní symbol: 1100

Zámek Hořovice
Obnova zámeckého kočáru v expozici zámku Hořovice
Restaurování knížecího kočáru pánů z Hanau z poloviny 19. století včetně obnovy původního čalounění interiéru. Kočár lze shlédnout ve schodišťové hale zámku.
Variabilní symbol: 1400

Hrad Karlštejn
Informační systém pro návštěvníky hradu Karlštejn
Vybudování nového informačního systému, který umožní lepší orientaci návštěvníků a koordinaci prohlídek.
Variabilní symbol: 1600

Hrad Křivoklát
Varhany pro oratoř kaple hradu Křivoklát
V oratoři hradní kaple byly na přelomu 19. a 20. Století instalovány malé přenosné varhany, které se bohužel nedochovaly. Tóny píšťal beze sporu do kaple patří a sbírka pomůže k pořízení nových varhan.
Variabilní symbol: 2200

Zámek Mníšek pod Brdy
Vybudování parkového mobiliáře a altánu
V létě 2009 se otevírá první část romantické zámecké zahrady, která je součástí rozsáhlého programu obnovy těžce poškozeného krajinářského parku. Sbírka na zámku v Mníšku pod Brdy přispěje na vybudování parkového mobiliáře a altánu, který bude poskytovat odpočinek návštěvníkům parku.
Variabilní symbol: 2000

Zámek Mnichovo Hradiště
Obnova zámeckého parku SZ Mnichovo Hradiště
Variabilní symbol: 2600

Klášter Sázava
Restaurování maleb v křížové chodbě kláštera Sázava
Restaurátorské sondy v roce 2007 ukázaly v křížové chodbě Sázavského kláštera 22 zabílených maleb z poloviny 18. století. Jedná se o příběhy Sázavského kláštera a zázraky spojené se sv. Prokopem. První nádherné pole zobrazující “Smrt sv. Prokopa” bylo odhaleno a zrestaurováno v roce 2008. Výtěžek ze sbírky na Sázavě bude určen k odhalení dalších z nich.
Variabilní symbol: 2700

Zámek Veltrusy
Obnova porostů v zámeckém parku Veltrusy
V roce 2002 postihla zámecký areál ničivá povodeň, která po sobě zanechala značné škody, jejichž náprava potrvá ještě několik let. Svým příspěvkem pomůžete k obnově porostů v zámeckém parku, k výsadbě lip na Okružní aleji u oranžerie – takzvaná mladá lipová alej.
Variabilní symbol: 2900

Zámek Žleby
Restaurování modrého sametového závěsu s erbem Auerspergů
Variabilní symbol: 3300

Za všechny poskytnuté příspěvky předem děkujeme.

Účel sbírky:
Získání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na obnovu středočeských hradů a zámků: SZ Březnice, SZ Hořovice, SH Karlštejn, SZ Konopiště, SH Křivoklát, SH Krakovec, SZ Mníšek pod Brdy, SZ Mnichovo Hradiště, Klášter Sázava, SH Točník a Žebrák, SZ Veltrusy, SZ Žleby

Vyhlašovatel sbírky:
Národní památkový ústav, se sídlem: Valdštejnské nám. 3, Praha 1
zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

Rozhodnutí o konání veřejné sbírky vydal:
Magistrát hl. m. Prahy dne 2.6.2009, č.j. S-MHMP/422536/2009

Termín konání sbírky:
1.7.2009 – 1.12.2011

Způsoby provádění veřejné sbírky:
Sbírkové pokladničky umístěné na památkových objektech spravovaných Národním památkovým ústavem.
Vkládáním příspěvku na sbírkový účet: 43-4063660207/0100

Další informace poskytne:
Petr Svoboda, náměstek ředitele pro provoz, tel. 274 008 143 e-mail: svoboda@stc.npu.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rok 2009 na hradech a zámcích. Jaký byl?

Jaký byl uplynulý rok 2009 na památkách ve správě středočeského pracoviště Národního památkového ústavu a co nového se chystá pro rok příští? V loňském roce se otvírala nová prohlídková trasa, návštěvníci se mohli zapojit do věrnostní soutěže a památky se prezentovaly jako živá místa. Na Sázavě se pokračovalo s odkrýváním fresek a NPÚ podal hned několik žádostí o dotace z fondu EU.

Hrady a zámky ve středních Čechách zahajují novou sezónu

Duben je tradičně termínem zahájení návštěvnické sezóny, kdy se brány hradů a zámků otevírají veřejnosti. Letos některé památky ve správě NPÚ (Karlštejn, Krakovec, Křivoklát, Mníšek pod Brdy) zahájily sezónu už dříve, v dubnu se k min přidávají hrad Točník, zámky Březnice, Hořovice, Konopiště, Mnichovo Hradiště, Veltrusy, Žleby a klášter Sázava.