Středočeské památky čekají nákladné opravy

Pro státní hrady, zámky a další památky ve správě středočeského pracoviště Národního památkového ústavu je letos připraveno více než 60 milionů na nezbytné opravy. Největší částka (16,5 mil. Kč) je přitom určena pro zámek Mníšek pod Brdy a pochází z programu Ministerstva kultury na náhrady objektů vydaných v restituci. Národní památkový ústav převzal mníšecký zámek od Ministerstva vnitra a od roku 2001 probíhá jeho celková rekonstrukce. V roce 2006 byl poprvé otevřen veřejnosti, letos v červnu pak bude zpřístupnění dokončeno otevřením druhé prohlídkové trasy se soukromými pokoji posledních majitelů. Stavební aktivita se definitivně přesune z vlastního zámku do zámeckého parku.

Další významná částka určená na opravy středočeských památek je vyhrazena z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury (19,7 mil. Kč). Deset stavebních akcí podpořených tímto programem bylo zahájeno již v minulých letech a nyní jejich realizace pokračuje. Opravy pomohou hradům Karlštejn, Křivoklát, Točník, zámkům Březnice, Konopiště, Mnichovo Hradiště, Veltrusy a klášteru Sázava. Do stejného systému financování se podařilo zařadit i tři zcela nové akce: opravu krovů a trámových stropů zámku Hořovice, restaurování severní stěny královského paláce hradu Točník a oprava střechy, krovu a půdy jižního křídla s kaplí na hradě Křivoklát.

Ke státním dotacím přidává Národní památkový ústav navíc přibližně 25 milionů z vlastního rozpočtu. Tyto prostředky tvoří spoluúčast k dotačním titulům, ale zajišťují i samostatné zpravidla drobnější akce obnovy.
Národní památkový ústav dále pro středočeské památky usiluje i o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Projekt za 200 milionů je zpracováván na obnovu zámku Veltrusy včetně jedinečného přírodně-krajinářského parku s rozlohou bezmála 300 ha. Ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi je dále připravována oprava kláštera v Mnichově Hradišti či expozice pivovarnictví pod hradem Křivoklátem. Příprava nových projektů by se neobešla bez spolupráce se Středočeským krajem.

„Výše finančních prostředků se letos významně neliší od minulých let. Přesto, že za stejné peníze pořizujeme rok od roku stále méně stavebních prací, stav památek se díky financování pomalu zlepšuje. Skutečně viditelných rozdílů však dosáhneme až při využití evropských fondů,“ říká Petr Svoboda, provozní náměstek ředitele NPÚ, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad. Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v ,,hodině dvanácté” se hrad vrátil do rukou státu, když jej od minulého vlastníka koupilo Statutární město Ostrava.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Rok 2009 na hradech a zámcích. Jaký byl?

Jaký byl uplynulý rok 2009 na památkách ve správě středočeského pracoviště Národního památkového ústavu a co nového se chystá pro rok příští? V loňském roce se otvírala nová prohlídková trasa, návštěvníci se mohli zapojit do věrnostní soutěže a památky se prezentovaly jako živá místa. Na Sázavě se pokračovalo s odkrýváním fresek a NPÚ podal hned několik žádostí o dotace z fondu EU.