V rámci obecných osláv aj ukážky tradičnej záhoráckej svadby

Tretí ročník Rohožníckych obecných slávností je pripravený už na víkend 14. až 16. augusta 2009, súčasťou podujatia bude aj oslava 150. výročia vysvätenia kostola a 200. výročie založenia samostatnej farnosti v obci.

V piatok je pripravená vernisáž obrazov od viacerých umelcov. Slávnostnú omšu bude v sobotu od 10:00 celebrovať bratislavský arcibiskup. Od 14:15 je pripravená ukážka tradičnej záhoráckej svadby v réžii spievajúcich dôchodcov OZ Spiduch a detského folklórneho súboru Bazalička. “Pri tejto príležitosti bude možné vidieť Spiduch prvýkrát v nových krojoch, ktoré sú replikou pôvodných rohožníckych krojov,” uviedol pre agentúru SITA starosta obce Peter Švaral. Počas svadby predvedú návštevníkom zvyky ako odpýtanie nevesty, odobierka, svadobný sprievod či odčepčenie, všetko sa bude diať na Sedláckom dvore, ktorý Spiduch už tradične zriadi uprostred Sídliska.


V rámci programu spoločnosť Holcim odovzdá granty pre víťazov grantovej výzvy Cena Holcim, ktorá podporuje verejnoprospešnú aktivitu združení a obyvateľov Rohožníka, Malaciek a okolitých obcí. Od 16:00 sa môžu účastníci tešiť na vystúpenie skupiny Hex, predstavia sa aj tanečná skupina Kasper, detská hudobná skupina Vega, Laura Blechová s doprovodom a skupina Margot. Od 20:00 bude pokračovať hudobná zábava v Kultúrnom dome, pripravená je aj diskotéka na futbalovom štadióne. Pripravené sú aj detské atrakcie a zápasy mládežníckych futbalových družstiev.


V nedeľu o 8:00 a 11:00 sa uskutoční svätá omša, od 13:00 výstava obrazov. Hodinový koncert barokovej hudby Musa Ludens je naplánovaný od 16:00 v kostole. Podvečer je pripravené divadelné predstavenie Divadla na Hambálku v kultúrnom dome s hrou “S tvojou dcérou nikdy“.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.