Trenčiansky hrad opäť s rekordnou návštevnosťou

Obrázok k článku

Trenčiansky hrad navštívilo v minulom roku rekordných 122-tisíc návštevníkov, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o takmer 12-tisíc turistov. Najviac ich prešlo hradnými bránami tradične v letných mesiacoch. Rekordným mesiacom bol august, keď si vstupenku kúpilo až 25 400 ľudí. Agentúru SITA o tom informovala Barbora Jánošková z kancelárie predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Trenčiansky hrad, ktorého správcom je Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), prekročil hranicu 100-tisíc návštevníkov prvýkrát v roku 2014. Historická dominanta Trenčína je každým rokom turisticky atraktívnejšia a priťahuje z roka na rok viac ľudí. Rekordnú návštevnosť odráža aj vybrané vstupné vo výške približne 403-tisíc eur, čo je o 61-tisíc viac ako rok predtým. V štatistikách návštevnosti nie je ešte zarátaný minuloročný december.


Trenčianske múzeum je okrem hradu správcom aj ďalších šiestich objektov, ktoré si pozrelo takmer 140-tisíc ľudí. Je to o šesťtisíc viac ako v roku 2015. Druhým najnavštevovanejším po Trenčianskom hrade bol Katov dom, za ním nasledoval rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Ďalšími objektmi v správe múzea sú Župný dom a Karner sv. Michala v Trenčíne, Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, Draškovičov kaštieľ v Čachticiach a Pamätná izba Ľudmily Podjavorinskej v Bzinciach pod Javorinou.


Trenčiansky hrad čaká v tomto roku rekonštrukcia Hodinovej veže. Celý projekt rekonštrukcie bude spolufinancovaný v rámci programu Obnovme si svoj dom, ktorý vyhlásilo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Trenčianske múzeum v Trenčíne ako správca Trenčianskeho hradu sa v tomto roku tiež dočká čiastočnej úpravy administratívnej budovy, tzv. skleníka.


Trenčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Ešte v polovici päťdesiatych rokov 20. storočia sa nad mestom týčil ako zrúcanina.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.