zofia.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia06.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia22.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia07.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia23.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia08.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia24.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia09.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia25.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia10.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia26.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia11.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia27.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia12.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia28.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia13.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia29.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia14.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia-navrh1.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia15.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia-navrh2.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia16.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia-navrh3.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia01.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia17.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia-navrh4.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia02.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia18.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia-navrh5.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia03.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia19.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia-navrh6.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia04.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia20.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia05.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

zofia21.jpg

Toto je produkt spoločnosti, ktorá si nevie váµi» pamiatky. Vedenie pamiatkového úradu v Bratislave, minulý rok (2002), odsúhlasilo demol…

nostalgia01.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia02.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia03.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia04.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia05.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia06.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia07.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

nostalgia08.jpg

Stánok ±koly na výstave Nostalgia expo 2002 / 27. - 30. 11. 2002 / v Bratislave. Prezentácia činnosti. Autor fotografií: Michal Hrčka /harp-adm…

zuberec5.jpg

Fotografie dedinky Zuberec a MÚZEA ORAVSKEJ DEDINY. /31. 12. 2002/ Autor fotografií: Michal Hrčka /admin z Obnova.sk/

zuberec6.jpg

Fotografie dedinky Zuberec a MÚZEA ORAVSKEJ DEDINY. /31. 12. 2002/ Autor fotografií: Michal Hrčka /admin z Obnova.sk/

zuberecA.jpg

Fotografie dedinky Zuberec a MÚZEA ORAVSKEJ DEDINY. /31. 12. 2002/ Autor fotografií: Michal Hrčka /admin z Obnova.sk/

zuberec3.jpg

Fotografie dedinky Zuberec a MÚZEA ORAVSKEJ DEDINY. /31. 12. 2002/ Autor fotografií: Michal Hrčka /admin z Obnova.sk/

zuberec4.jpg

Fotografie dedinky Zuberec a MÚZEA ORAVSKEJ DEDINY. /31. 12. 2002/ Autor fotografií: Michal Hrčka /admin z Obnova.sk/