Akcie a Výstavy – Apríl – 1

Pripravili sme pre Vás, prvú časť pozvánok na výstavy a akcie. Ďalšie Vám prinesieme počas mesiaca. Ak chcete aby sa Vaša výstava či akcia zobrazila v tomto súhrne. Posielajte nám text ktorý chcete publikovať na e-mail: akcia@obnova.sk, alebo vystava@obnova.sk

Námestie generála
HOREHRONSKÉ MÚZEUM   
M.R.Štefánika 55
ŽIVOT A KULTÚRA ĽUDU NA HOREHRONÍ
stála expozícia
Vstupné: dospelí: 10,-Sk, deti: 5,-Sk

Námestie generála
HOREHRONSKÉ MÚZEUM   
M.R.Štefánika 13
BREZNO V PREMENÁCH ČASU
stála expozícia
Vstupné: dospelí: 10,-Sk, deti: 5,-Sk

Námestie generála
HOREHRONSKÉ MÚZEUM
M.R.Štefánika 13
SY(E)NERGIE
Maľba, kresba, grafika, karikatúra, úžitková tvorba
15.4.- 7.5.
Vstupné: dospelí 5,-Sk, deti 3,-Sk
   
Námestie generála
HOREHRONSKÉ MÚZEUM   
M.R.Štefánika 55
Štefan Kocka: Z REŠTAURÁTORSKEJ    TVORBY
Reštaurovanie maľby, historickej knižnej väzby a papiera
8.4.- 30.4.
Vstupné: dospelí 5,-Sk, deti 3,-Sk

———————————————————-

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
do 28.4. – VÁCLAV CIGLER – sklo, kresby, projekty 1960 – 2000

GALÉRIA SLOVENSKÉHO NAIVNÉHO UMENIA
Mierové námestie 22, Trenčín, tel: 032/ 7 442 245
Otvorené ut. – ne. 10,00 – 17,00 hod.
Stála expozícia – Múzeum antiky V. Zamarovského
11.4. – 12.5. – IRENA OŠKRDOVÁ – insitná maliarka

VÝSTAVNÁ SIEŇ TKPA
Mierové námestie 16, Trenčín, tel: 032/ 7 434 716
Otvorené po – pia 9,00 – 17,00 hod.
4.4. – 28.4. – PRIEVIDZKÍ VÝTVARNÍCI
do 14.4. DRUŽOBNÁ VÝSTAVA výtvarníkov TN a Uh. Hradište

TRENČIANSKE MÚZEUM, Mierové nám. 46, tel: 032/ 7 434 431
otvorené: ut. – ne 09,00 – 16,00
od 12.4. VILIAM MALÍK – fotograf, výstava pri príl. 90. výr. narod.

od 27.4. – VÝTVARNÉ SPEKTRUM, Trenčín,
Miesto výstavy: Delová bašta

Trenčianské osvetové stredisko, Kožušnícka 2, Trenčín, 0831/ 6 525 645
3.4. o 12,00 – PREČO SOM NA SVETE RÁD – putovná výstava
Miesto konania: Krajský úrad

VÝSTAVISKO TMM, Trenčín,
Pod Sokolice 43, Trenčín, tel: 032/7 435 600
4. – 6.4. – ZÁHRADKÁR, VČELÁR, VERCAJCH, WOODTECH, KORÓZIA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
13.4. – BURZA STAROŽITNOSTÍ A ZBERAT. PREDMETOV

KLUB NUMIZMATIKOV , Dom armády, Hviezdoslavova 16, Trenčín,
Členské schôdze sa budú uskutočňovať 3. štvrtok v mesiaci o 16,00 hod. Výmenné
stretnutia sa uskutočňujú na členských schôdzach.
18.4. – Slovensko na prelome 19. a 20. stor. – PhDr Ľ. Lipták

————————————————————

G A L É R I A P. M. B O H Ú Ň A
Liptovský Mikuláš
otvorené: utorok – nedeľa: 10.00 – 17.00 hod.
* 50. VÝROČIE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
– výstava prác výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši

Pripravil: Michal Hrčka /michal@obnova.sk/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Trenčín | Kultúra | JÚN 2003

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
do 8.6. – Z 13. KOMNATY – výber prác detí ZUŠ – Trenčiansky kraj
do 8.6. – STANISLAV LUBINA -autorská výstava

Január 2003 – Kam v Trenčíne

Január 2003 – Kam v Trenčíne
Vám prináša Kultúrno – informačné centrum mesta Trenčín
Štúr. nám. 10., tel./fax: 032/7 433 505, info: 032/16 186

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
do 26.1. – BIENÁLE FANTÁZIE

MÁJ 2003-KAM V TRENČÍNE

GALÉRIA MILOŠA ALEXANDRA BAZOVSKÉHO
Palackého 27, 91101 Trenčín, tel: 032/ 7 436 858
Otváracie hodiny: ut. – ne 9,00 – 17,00
2.5. – 8.6. – Z 13. KOMNATY – výber prác detí ZUŠ – Trenčiansky kraj