ŠÚV a Gymnázium v Kremnici prejdú do súkromných rúk

Obrázok k článku

Dňa 28.2.2011 poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) schválili na svojom rokovaní zmenu zriaďovateľa Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici a Gymnázia Kremnica.
Novým zriaďovateľom škôl od 1.9.2011 bude Swedish Education Group – SE group, s.r.o..
Dôvodom schválenia prechodu oboch škôl pod súkromného zriaďovateľa je záväzok Swedish Education Group k rozvoju týchto škôl na národnej a medzinárodnej úrovni, skvalitnenie technológií a investície do zariadenia obidvoch škôl .
Dlhoročné skúsenosti vo švédskom vzdelávacom systéme chce táto spoločnosť aplikovať práve v týchto školách.
Zamerať sa chcú predovšetkým na vytvorenie vysoko kvalitného vzdelávacieho programu, ktorý napomôže študentom pri naštartovaní vlastnej kariéry. K tomuto by malo tiež napomôcť samostatné oddelenie, ktorého úlohou bude napomáhať študentom lepšie sa uplatniť na pracovnom trhu po ukončení štúdia v prípade , že nepokračujú v štúdiu na vysokej škole. Toto je určitou novinkou v slovenskom školstve, ale aj v iných európskych krajinách a korešponduje to s novou víziou školstva EU.
Dôležitou informáciou je takisto fakt, že tieto školy, v pôsobnosti nového zriaďovateľa, nebudú spoplatnené.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dotácie ministerstva kultúry po novom

Dotácie bude rezort kultúry a cestovného ruchu poskytovať od 1. januára 2011 na základe zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Nová norma zároveň ruší výnosy ministerstva, ktoré poskytovanie dotácií doposiaľ upravovali. Podľa návrhu zákona bude môcť rezort poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, vzdelávací program v kultúre, kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl a na čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice.