Štrnásť Slovákov získa titul Spravodliví medzi národmi

Štrnásť Slovákov získa tento rok in memoriam titul “Spravodliví medzi národmi”. V stredu 27. januára 2010 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenenia “Spravodliví medzi národmi”, ktoré každoročne udeľuje Štát Izrael a Múzeum Jad Vašem v Jeruzaleme. Tento rok si práve v tento deň pripomenieme aj 65. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime.

V roku 1963 spustilo Múzeum Jad Vašem v mene židovského obyvateľstva celosvetový projekt priznávajúci titul “Spravodliví medzi národmi” Nežidom, ktorí boli počas holokaustu ochotní riskovať svoje životy na záchranu svojich židovských priateľov, spoluobčanov, známych i neznámych. Na základe svedeckých výpovedí a historických dokumentov bolo doteraz ocenených takmer 23 000 odvážnych záchrancov z viac ako 44 krajín. Spolu s tohtoročnými ocenenými Slovensko prekročí hranicu 500 “spravodlivých” Slovákov. Slovensko tak v prepočte na jedného obyvateľa patrí medzi krajiny s najvyšším počtom ocenených.


Mená ocenených pribudnú k menám všetkých ostatných ocenených na Múre cti v Záhrade Spravodlivých v Pamätníku Jad Vašem v Jeruzaleme, a zároveň ich príbuzným budú odovzdané špeciálne razené medaily, nesúce ich mená, a čestné certifikáty. Tento rok bude sprievodnou akciou ceremónie aj výstava “Víza pre život”, ktorá rozpráva pozoruhodný príbeh dvadsiatich spravodlivých diplomatov z rôznych krajín, ktorí počas druhej svetovej vojny zachránili životy desiatok tisíc Židov.  


Medzi ocenených zo Slovenska patria Vladimír a Jolana Adamíkovci, Jozef a Mária Borovskí, Tomáš a Alžbeta–Magda Dudáškovci, Pavel a Anna Krahulcovci, Jozef Kurbel, Ján a Mária Porubänovci, Agáta Matúšková (sestra Agáta), Michal a Barbora Zelenayovci.   


Agentúre SITA informácie poskytlo Veľvyslanectvo štátu Izrael.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…