Stratené slovenské poklady I., II.

Dve knihy o “stratených slovenských pokladoch” od Milana Vároša, ktoré vyšli vo vydavateľstve Matice slovenskej v rokoch 2006 (Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov) a 2007 (Osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách).
O titule: Stratené slovenské poklady I. (2006)
Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov

Tisíce ľudí už stáli a budú stáť v nemom úžase pred skvostnými umeleckými dielami v Kresťanskom múzeu v Ostrihome, v Maďarskej národnej galérii a v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, v Múzeu Viktórie a Alberta v Londýne, v Katedrále sv. Víta v Prahe a inde. Azda každý z tamojších artefaktov má pohnuté dejiny, prešiel kľukatú cestu stáročiami, nejeden z nich aj územím Slovenska.

Aspoň na stranách rozsiahleho diela Stratené slovenské poklady (s bohatou obrazovou prílohou aj s doteraz u nás nepublikovanými dokumentárnymi ilustráciami) sa mnohé slovenské pamiatky – vďaka mnohoročnej objavnej, priam detektívnej práci spisovateľa a publicistu Milana Vároša – vracajú domov a rozprávajú strhujúce príbehy o nevšednom bohatstve našich predkov, ku ktorému bol historický osud obzvlášť krutý.

Za knihu Stratené poklady I. získal autor: Cenu Klubu spisovateľov literatúry faktu, Cenu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru, medzinárodnú Cenu E. E. Kischa, Vianočnú cenu Matice slovenskej…

O titule: Stratené slovenské poklady II. (2007)
Osudy našich umeleckých diel a pamiatok (najmä v maďarských múzeách a galériách)

Druhý zväzok monumentálnej dokumentácie stratených, predaných alebo ukradnutých pokladov nevyčísliteľnej hodnoty – umeleckých diel a pamiatok – sleduje najmä osudy diel zo zbierok slovenských múzeí, galérií a cirkevných inštitúcií, ktorými sa dnes pýšia zahraničné zbierkové inštitúcie i súkromní zberatelia. Prináša otrasné fakty o dejinách slovenských oltárov a obrazov najmä v maďarských galériách, o odnášaní gotických vzácností uznávanými osobnosťami, cirkevnými hodnostármi, riaditeľmi múzeí… Okrem množstva iných strhujúcich príbehov podáva aj pohnutý príbeh Gauguinových drevorezov, ktoré z Tahiti doviezol Štefánik, a zaujímavo líči pôsobenie slovenských umelcov v zahraničí.

Viac info. na:
http://www.vydavatel.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

V Maďarsku by mali spísať slovenské pamiatky

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku by mal urobiť na žiadosť maďarskej strany výpočet kultúrnych a historicky pamätných miest, pamiatok a múzejných zbierok týkajúcich sa Slovákov v Maďarsku, ktoré si vyžadujú obnovu. Náklady na tento výpočet zabezpečí maďarská strana. Uvádza sa to v Správe o priebehu a výsledkoch IX. zasadania Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín, ktoré bolo v júli v Budapešti. Správa je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kam ju predložilo v týchto dňoch Ministerstvo zahraničných vecí SR.