Štiavnica: Múzeum je lepšie chránené

Obrázok k článku

Projekt Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici pokročil do ďalšej fázy. Múzeu sa podarilo za 3 roky zreštaurovať 39 zo 46 vzácnych kamenných prvkov, závesných obrazov a tabuľových malieb. Zatiaľ poslednou dobrou správou je, že do expozícií múzea (Starý zámok, Galéria J. Kollára, Kammerhof, Mineralogická expozícia) bol nainštalovaný kamerový systém, ktorý má ochrániť zbierky múzea pred krádežou. Túto časť projektu v hodnote 48 000 € múzeum ukončilo len v predchádzajúcich týždňoch. „Projekt má za cieľ nielen zreštaurovať vzácne diela, ale zároveň aj vytvoriť podmienky pre ich lepšie uchovanie a ochranu do budúcnosti. Ukončenie etapy budovania kamerového systému je preto ďalším úspešným krokom, ktorý zvýši bezpečnosť vzácneho zbierkového fondu, ktoré múzeum vlastní“, hovorí manažér projektu Michal Pálka.

Štvorročný projekt, podporený z Nórskeho finančného mechanizmu sa nachádza momentálne v predposlednom roku svojho trvania. V predchádzajúcich rokoch sa podarilo múzeu otvoriť novú dielňu určenú na reštaurovanie papiera, skvalitniť vybavenie svojich depozitov, ako aj zlepšiť podmienky pre umelecké diela v Galérii Jozefa Kollára. O výsledky projektu sa intenzívne zaujíma veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva a objekt Galérie Jozefa Kollára bude aj preto jednou zo zastávok nórskeho kráľovského páru, ktorý navštívi Banskú Štiavnicu 28. októbra 2010. Projekt Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea bol v roku 2006 podporený sumou 538 718 € z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP (85%) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15%). Ukončenie projektu je naplánované na apríl 2011.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

  1. Štiavnica: Múzeum je lepšie chránené


    Kráľovský a prezidentský pár spoločne navštívia Banskú Štiavnicu, pobudnú v nej vo štvrtok. Na radnici ich privíta primátor mesta Pavol Balžanka. Navštívia Slovenské banské múzeum a Starý hrad aj kaštieľ Sv. Anton …
    Čítajte viac: TU

Comments are closed.