Projekt “Integrovaná ochrana” má na konte prvé viditeľné výsledky

Vo štvrtok 5. novembra 2009 sa príde na priebežné výsledky projektu “Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea” a jeho ďalšie smerovanie informovať do Banskej Štiavnice veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Trine Skymoe v sprievode podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Veľvyslankyňa zároveň navštívi aj rozbiehajúci sa projekt “Zelený dom – záchrana kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici”, ktorý je rovnako financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Jeho podstatou je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky “Čačányho dom” na malý mestský pivovar. Prehliadka rekonštrukcie začne o 9.00 hodine na Novozámockej ulici č. 2 v Zelenom (Čačányho) dome.


O 11.00 hod. sa hostia stretnú v priestoroch Galérie Jozefa Kollára so zástupcami Slovenského banského múzea, primátorom Banskej Štiavnice Pavlom Balžankom, projektovými manažérmi a odborníkmi v oblasti kunsthistórie a reštaurovania. Okrem informácií budú prezentované štyri zreštaurované závesné obrazy a dva kamenné články. V závere si hostia prezrú novootvorenú dielňu na reštaurovanie papiera.


Projekt “Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe Slovenského banského múzea”, prostredníctvom ktorého získala uvedená inštitúcia viac ako 480 000 Euro, má za sebou prvé konkrétne výsledky v podobe zreštaurovaných diel. Projekt predložený v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu bol  schválený a zmluva bola podpísaná v roku 2007. Prostriedky z neho boli a budú múzeu poskytnuté zo zdrojov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


V prvej etape reštaurovania boli na umeleckých dielach vykonané práce identifikačné, výskumné a diagnostické. Ich súčasťou bolo záchranná stabilizácia a príprava na manipuláciu a prepravu originálov.   Časť originálov bola následne transportovaná do ateliérov členov reštaurátorského kolektívu. Reštaurátori vykonali na 44 dielach reštaurátorský výskum a spracovali návrh na reštaurovanie (s výnimkou dvoch originálov sochy Sv. Barbora z hlavného oltára kostola sv. Kataríny v B. Štiavnici a portrét cisára Františka Jozefa I. – maľba na hodvábe?) Na väčšine kamenných originálov boli súbežne s reštaurátorským výskumom realizované procesy záchranného reštaurovania a stabilizácie vnútorného prostredia kamennej hmoty. Rovnako prebehlo odstraňovanie depozitov , nevhodných sekundárnych zásahov a odsoľovanie kamennej hmoty.


V ďalších etapách tím odborníkov pod vedením akad. sochára Tomáša Luptáka spustil reštaurátorské procesy na všetkých kamenných origináloch. Reštaurovanie je realizované v technologických nadväznostiach s akceptovaním sezónnosti prác závislej od klimatických podmienok lokality.


V celom rozsahu sú ukončené etapy odstraňovanie depozitov, nevhodných sekundárnych zásahov a odsoľovanie kamennej hmoty.  Na epitafoch zamurovaných v juhovýchodnom múre Citadely Starého zámku je reštaurovanie už ukončené. Zreštaurovaná je aj kamenná socha z fontány sv. Floriána, gotické torzo pätky pastofória,  epitaf Pavla Rubigalla, stĺp s kovovou rúrou na vodu, fragment pätky s diamantovou výzdobou, fragment románskeho stĺpa a svetelný stĺp.
Maliarske diela, olejomaľby na plátne a tabuľové maľby sú v procese reštaurovania. V štyroch realizáciách reštaurovania olejomaľby je reštaurovanie ukončené na dielach: Svätec s holubmi, zjavenie Ducha svätého, Palatín Jozef a Cisár František1.
Pokračuje náročná realizácia odkrývania  primárnej maliarskej vrstvy tabuľovej maľby Narodenie a sprístupnenie nálezu kvalitnej tabuľovej maľby. Dobrou správou je vysoký rozsah odkrývaného originálu maľby (pravdepodobne zo 17. storočia) a výtvarné kvality sprístupneného originálu po odstránení naivnej premaľby.


Viac informácií www.muzeumbs.sk


Ing. Rastislav MARKO


PR manažér projektu, rastomarko@gmail.com


Ing. Michal PÁLKA


Manažér projektu, projects@muzeumbs.sk


 


 


 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články