”Spišský den v Brně” – přednáškový den

Vážení přátelé, připomínáme konání „Spišského dne v Brně“, který pořáda NPÚ ú.o.p. v Brně. Nové výsledky památkových průzkumů významných středověkých památek Spiše: Spišský Štvrtok – tzv. kaple Zápoľských, Spišská kapitula – katedrální kostel sv. Martina, Spišský hrad.

 


 


Přednáškový den


(„Spišský den v Brně“)


pořádaný NPÚ ú.o.p. v Brně


 


Termín: 15. října 2009 (čtvrtek), 10.00–15.30 hod.


 


Nové výsledky památkových průzkumů významných středověkých památek Spiše :


Spišský Štvrtok – tzv. kaple Zápoľských


Spišská kapitula – katedrální kostel sv. Martina


Spišský hrad


 


Brno, Moravské zemské muzeum


(Ditrichštejnský palác)


Zelný trh 299/8


 


Spišský Štvrtok – Pohrebná kaplnka, tzv. kaplnka Zápoľských a jej interiér (výskum z rokov 2000–2002)


         nové poznatky o odlišnej interpretácii fundátora kaplnky a s tým spojená možnosť staršieho datovania architektúry dvojpodlažnej pohrebnej kaplnky, ku ktorej sa viažu kresby zo svätoštefánskej huty vo Viedni. Prezentácia sa zároveň týka výsledkov reštaurovania gotickej tabuľovej maľby pripísanej Majstrovi Tucherovho oltára ako možný stredoveký import z Norimberku okolo polovice 15. storočia


Spišská Kapitula – Katedrálny kostol sv. Martina (výskum z rokov 2005–2006)


         prvý komplexný architektonický a umeleckohistorický výskum priniesol zmenu v pohľade na dispozíciu románskej architektúry z prvej tretiny 13. storočia v tvare kríža s priečnou loďou, namiesto doteraz zaužívaného názoru o dispozícii kostola ako trojloďovej baziliky zakončenej tromi apsidami


Spišský hrad – (výskum z rokov 2007–2008)


         architektonický výskum naviazal na výskumy hradu z rokov 1969-1978 a priniesol nové datovanie veží spodného nádvoria z doteraz prisudzovaných dobe pôsobnosti jiskrovcov a bratríkov na hrade do polovice 13. storočia. Zároveň výskum priniesol presvedčenie, že dolné nádvorie bolo postavené ako refúgium na obranu po mongolskom vpáde (1241). Výskum zároveň identifikoval stavebnú fázu z doby vlády Žigmunda Luxemburgského, ktorá doteraz nebola popísaná.


 


Výsledky prezentují autoři průzkumů:


Architektonický průzkum: Ing. arch. Magdaléna Janovská, autorizovaná architektka SKA


Umělecko-historický průzkum: PhDr. Mária Novotná, ředitelka SNM – Spišského múzea v Levoči


Archivní průzkum: Mgr. Vladimír Olejník, vedoucí biskupského archívu ve Spišské Kapitule


 


Diskuse


Vstup volný, těšíme se na vaši účast.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články