SNM-EM: Návraty do minulosti Turca

27. júl 2003 sa bude v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny konať akcia: Návraty do minulosti Turca: historické a kultúrnohistorické reminiscencie augustových slávností v Martine.

Dátumy ďalších podujatí:

24. august 2003 – Chvála chlebu
28. september 2003 – Michalský jarmok
12. október 2003 – Turčianske halali
7. december 2003 – Vianoce na dedine

Kontakty:
Múzeum slovenskej dediny
Jahodnícke háje
036 01 Martin

tel./fax: 043-4132686
tel. pokladňa v sezóne: 043-4239491
e-mail: snm-em@gmail.com
web: www.snm-em.sk

Národopisná expozicia v prírode je najpútavejšia a najviac naštevovana expozicia Slovenského národného múzea – Etnografického múzea v Martine. V tejto najväčšej expozicji v príirode na Slovensku je sústredenych takmer 100 objektov ľudového staviteľstva zo severozapadného Slovenska.

V súčasnosti je sprístupný región Orava s cennými dokladmi l’udovej stavebnej kultúry, ktoré spolu s úpravou dvorov, záhradkami, pol’nosťami ako aj vybavením interiérov predstavujú spósob života a bývania obyvaťel’ov tohto regiónu v minulosti. Záujmu sa tešia aj novšie sprístupnené objekty v regióne Turiec – filagória za Slovenského Pravna, dreivený kostoľ z Rudna a obytná usadlosľ z Nolčova, oko bačova z Papradna a jednotriednej školy z petrovíc v regióne Kysuce – Podjavorníky.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNM-EM: Chvála chlebu

24. augusta 2003 sa bude v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny konať akcia: Chvála chlebu – ukážky dožinkových zvykov, ukážky mlátenia a čistenia obilia, ukážky využitia slamy v tradíčnej ľuidovej výrobe

SNM-EM: Michalský jarmok

28. septembera 2003 sa bude v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny konať akcia: Michalský jarmok – tradičné každoročné jarmočné stretnutie s ľudovými výrobcami zo severozápadného Slovenska

SNM-EM: Vianoce na dedine

7. decembra 2003 sa bude v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu slovenskej dediny konať akcia: Vianoce na dedine – ukážky predvianočných a vianočných zvykov a obchôdzok, ukážky výroby tradičných vianočných ozdôb, pečenia oblátok, zdobenia medovníkov.