Horehronské múzeum 2-2004

Námestie gen. M.R.Štefánika 55 ŽIVOT A KULTÚRA ĽUDU NA HOREHRONÍ – stála expozícia
Vstupné: dospelí 20,- Sk, deti 10,- SkNámestie gen. M.R.Štefánika 13 BREZNO V PREMENÁCH ČASU
stála expozícia
Vstupné: dospelí 10,- Sk deti 5,- Sk

Námestie gen. M.R.Štefánika 13 GALÉRIA VÝTVARNÍKOV HOREHRONIA
stála expozícia

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2004
Námestie gen. M.R.Štefánika 13
Výstava je organizovaná v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom
2.2. – 29.2.
Vstupné: dospelí 10,- Sk, deti 5,- Sk

Mestská knižnica v Brezne
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 9.00 – 11.30 – 12.30 – 16.30
Mestská knižnica oznamuje, že poskytuje novú službu našim používateľom a to on-line katalóg, v ktorom si môžu sami vyhľadávať informácie o našich dokumentoch nachádzajúcich sa na oddelení beletrie a na oddelení pre deti a mládež. Táto služba je bezplatná a môžete ju využívať počas výpožičného času

Bystrianska jaskyňa
Vstupy: 9.30, 11.00, 12.30, 14.00,
Vstupné: dospelí 70,- Sk,
študenti, dôchodcovia, vojaci 60,- Sk,
deti 4-15 rokov, invalidi 40,- Sk.
Poplatky: foto:100,- Sk, video 200,- Sk, mimoriadny vstup 500,- Sk

Pravidelný vstup sa uskutoční pri minimálnom počte 4 osôb.
Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom aj medzi hodinami pravidelných vstupov. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne a treba zaplatiť poplatok.

Zdroj: Turisticko-informačná kancelária
Nám.gen.M.R.Štefánika 3
Tel./fax: 048/611 42 21
E-mail: tikbr@brezno.sk
www.brezno.sk

Otváracie hodiny: Pondelok – Piatok, 8.00 – 17.00

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Noc kostolov Nitra 2010

Po prvýkrát v Nitre otvorí svoje brány 11 chrámov, kostolov a kaplniek, aby ponúkli návštevníkom možnosť v nočnej atmosfére spoznať známe i neznáme miesta a stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi. Neopakovateľné chvíle v Roku kresťanskej kultúry pripravilo Mesto Nitra, jednotlivé farnosti a spoločenstvá, ktoré sa tešia na stretnutie s Vami a Vašimi blízkymi dňa 28. mája Roku Pána 2010.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Bratislava v čase Márie Terézie – konferencia

“Obdobie vlády Márie Terézie v Uhorsku (1740-1780) predstavuje dobu najväčšieho rozvoja Bratislavy v jej feudálnych dejinách. Bratislava sa stala najvýznamnejším a najväčším mestom Slovenska, ba i celého vtedajšieho Uhorska. Bratislavský hrad sa stal na čas reprezentačným sídlom kráľovského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešínského a strediskom spoločenského, politického a kultúrneho života. V rokoch 1775-78 nariadila Mária Terézia zbúrať mestské hradby a brány a zasypať vodnú priekopu, ktorá obkolesovala mesto. Vznikol tak priestor pre ďalšiu výstavbu šľachtických palácov a na mieste priekopy vznikla promenáda, na ktorej bolo postavené prvé kamenné Mestské divadlo. Stavali sa tiež cirkevné budovy, prestaval a rozšíril sa hrad, vznikli nové ulice, počet domov sa zdvojnásobil a počet obyvateľov v meste až strojnásobil. V Bratislave sa konali zasadania stavovského snemu a pulzoval tu bohatý spoločenský a kultúrny život. Veľký rozkvet zaznamenala
remeselná výroba v cechoch…”