hydroxid sodný

Hydroxid sodný (starší názov lúh sodný), NaOH, patrí medzi najsilnejšie zásady.

Vápno

Vápno je stavebný materiál, ktorý sa používa pri príprave malty. K dispozícii je ako tzv. nehasené vápno alebo hasené vápno.

MATERIÁLY

Skupina materiály obsahuje základné údaje o látkach alebo jednoduchých výrobkoch používaných v remesle, konzervátorskej a reštaurátors…