Národné múzeum je v strate, návštevníci by to nemali pocítiť

Slovenské národné múzeum (SNM) je v zlej finančnej situácii, napriek tomu ubezpečuje návštevníkov, že v ňom nájdu aj naďalej zaujímavé podujatia. Ako na dnešnej tlačovej besede informoval generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka, národné múzeum bolo podľa účtovnej uzávierky za prvý polrok tohto roku v strate 31 843 eur. Čo je však pre múzeum ešte horšie, musí na základe vládneho auditu zaplatiť 316 643,65 eura. Je to preto, lebo finančná kontrola zistila, že SNM v rokoch 2006 až 2008 použilo verejné prostriedky pridelené múzeu v rozpore s účelom ich použitia. Múzeum už jednu tretinu z celkovej sumy, ktorú musí vrátiť, zaplatilo. Púdelka však nevie, kde zoberie prostriedky na splátku druhej tretiny, ktorú majú vyplatiť v januári 2011. Jeho vedenie chce hneď po prijatí programového vyhlásenia vlády rokovať s novým ministrom kultúry Danielom Krajcerom o možnostiach riešenia situácie. SNM je jednou z organizácii patriacich pod Ministerstvo kultúry SR.

Strata za prvých šesť mesiacov tohto roka vyplýva z rozdielu medzi ziskom menšinových múzeí (43 433 €) a stratou ostatných špecializovaných múzeí (75 277 €). Celkovo je tak SNM v strate 31 843 €. Medzi príčiny zlej situácie patrí najmä menší príspevok od zriaďovateľa múzea – ministerstva kultúry. V porovnaním s rokom 2009 je to pre tento rok o 13,16 percenta menej. SNM sa tak dostalo s výškou rozpočtu prideleného od MK SR na úroveň rozpočtu z roku 2007 (cca 4,3 mil. eur). Druhou príčinou je platba pokuty a penále na základe Správy finančnej kontroly.


Správa finančnej kontroly podľa Púdelku zistila, že národné múzeum porušilo finančnú disciplínu. Z vládneho auditu urobeného v SNM Správou finančnej kontroly v SNM od 16. septembra 2009 do 18. februára tohto roka vyplynulo, že v kontrolovaných rokoch 2006, 2007 a 2008 múzeum použilo v rozpore s účelom verejné prostriedky vo výške 149 020,74 €. “Sú to prostriedky, ktoré boli účelovo viazané a Slovenské národné múzeum nedodržalo účelovú viazanosť, napríklad dostalo finančné prostriedky na nákup zbierok a kúpilo vitríny, alebo dostalo na interiérové vybavenie a nakúpili sa počítače, prípadne boli peniaze určené na nákup výpočtovej techniky a nakúpili sa stolíky a stoličky, čo bolo porušenie finančnej disciplíny a rozpočtových pravidiel,” uviedol pre agentúru SITA po tlačovej besede generálny riaditeľ SNM. Okrem týchto peňazí musí zaplatiť penále vo výške 133 850,59 €. Vrátiť taktiež musí neodvedené prostriedky 28 772,32 € a za neochotu spolupracovať s finančnou kontrolou dostalo múzeum ešte k tomu pokutu 5 000 €. Za pokutu môže podľa Púdelku bývalé vedenie, pri ostatných stratách nechcel označiť zodpovednú osobu.


Múzeum tiež cíti dopady ekonomickej krízy. Odrazili sa najmä v návštevnosti, ktorá v prvom polroku v porovnaním s rovnakým období v minulom roku dosiahla 70 percent. Pritom v lepších rokoch získalo múzeum na vstupnom za rok až okolo dvoch milión eur.


“Napriek všetkým finančným problémom Slovenské národné múzeum bude naďalej fungovať. Pripravujeme množstvo podujatí. “Je stále letná sezóna, naše hrady a zámky ako aj špecializované múzeá pripravujú množstvo podujatí nielen cez týždeň ale aj cez víkendy,” povedal ďalej pre SITA Púdelka. Pevne verí, že návštevníci budú do múzea prichádzať, zaplatia vstupné a budú pomáhať aj takýmto spôsobom znižovať jeho stratu. Riaditeľ Prírodovedného múzea SNM Milan Rybecký na tlačovej besede vylúčil, že by múzeum pre úspory uvažovalo o prepúšťaní. Zdôraznil, že múzeum má už teraz menej zamestnancov ako by potrebovalo. Za posledné roky prepustilo 20 percent pracovníkov a priemerný plat je približne 650 eur. V múzeum pritom pracuje množstvo vysokovzdelaných špecialistov. Úsporám sa SNM však nevyhne. Napríklad expozícia Prírodovedného múzea SNM Biodiverzita Zeme sa neobnoví v pôvodne plánovanom objeme. Múzeum na ňu zo 400-tisíc eur dostalo len polovicu. Napriek tomu časť jej expozície bude v SNM v Bratislave otvorená v októbri.


Národné múzeum chce s ministerstvom kultúry rokovať, keď sa dokončia personálne zmeny spojené s nástupom nového vedenia rezortu. “Veríme, že tam budú ľudia, ktorí chápu postavenie múzeí a budú chápať to, že Slovenské národné múzeum je v strate vďaka tomu, že v predchádzajúcom období sa tu neefektívne využili finančné prostriedky a my sme teraz povinní zaplatiť daň za obdobie 2006 až 2008 a vrátiť do štátneho rozpočtu takmer tri milióny korún každoročne, čiže deväť miliónov slovenských korún za to obdobie troch rokov,” povedal pre SITA generálny riaditeľ SNM Rastislav Púdelka. Púdelka, ktorý vedie 18 múzeí patriacich pod SNM od 1. februára tohto roka, verí, že situáciu sa podarí vyriešiť v prospech múzea – jeho činnosti pre verejnosť – aj vďaka tomu, že Sekciu kultúrneho dedičstva MK SR vedie od polovice júla Branislav Rezník. Branislav Rezník, “ktorý je teraz sekčným šéfom na ministerstve kultúry, bol od roku 2003 až do roku 2009 štatutárnym zástupcom Slovenského národného múzea, pevne verím, že chápe aké problémy momentálne Slovenské národné múzeum má a že sa nám bude snažiť z pozície múzejníka, človeka, ktorý je na tomto poste, pomôcť a vyriešiť spolu s nami túto situáciu,” dodal pre SITA Púdelka. Múzeu by čiastočne ohlo už tento rok pomôcť aj včasné vyplatenie kultúrnych poukazov.


Púdelka bol pred nástupom do funkcie generálneho riaditeľa riaditeľom pobočky SNM – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Konkurz na šéfa národného múzea vyhral v konkurencii ďalších troch uchádzačov 18. januára. Predchádzajúceho generálneho riaditeľa SNM Petra Marákyho odvolal dnes už exminister kultúry Marek Maďarič 24. augusta 2009. Maďarič neudal dôvody jeho odvolania.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vlaňajšie hospodárenie so schodkom viac ako 19 miliónov

Zlé hospodárenie SNM skúmajú odborníci, príčinou môžu byť neúnosné náklady na prevádzku nehnuteľností a zvýšené ceny energií: BRATISLAVA 15. apríla 2004 (SITA) – Slovenské národné múzeum (SNM) skončilo minuloročné hospodárenie so schodkom vyše 19 miliónov korún, informoval na dnešnej tlačovej besede v Bratislave generálny riaditeľ SNM Peter Maráky. “Napriek zvýšeniu vlastných tržieb a výnosov oproti roku 2002 o tri milióny korún financie nepostačovali,” povedal Maráky.

Slovenské národné múzeum ponúka novú vstupenku

Návštevníci Slovenského národného múzea (SNM) v Bratislave môžu navštíviť na jednu vstupenku sedem múzeí, ktoré pod neho spadajú. Týka sa to Prírodovedného múzea, zrekonštruovanej budovy a expozície Múzea židovskej kultúry na Židovskej ulici, Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a štyroch budov múzeí na Žižkovej ulici – teda Archeologického múzea, Múzea kultúry karpatských Nemcov, Múzea kultúry Maďarov na Slovensku a Výstavného pavilónu Podhradie.