Ruský historik Solonin bude prednášať o Stalinových plánoch

V Bratislave bude v pondelok 20. septembra 2010 prednášať jeden z hlavných predstaviteľov tzv. “novej vlny” v ruskej vojenskej historiografii Mark Solonin. Dlhodobo sa venuje problematike začiatočnej fázy sovietsko-nemeckej vojny a je autorom viacerých prác. V priestoroch Depozitnej knižnice NATO na Klariskej ulici vystúpi Soronin s prednáškou “Stalinove vojnové plány a skutočné príčiny porážok Červenej armády v roku 1941”. Jeho prednášku organizuje Centrum bezpečnostných štúdií v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Univerzitnou knižnicou.
Solonin vo svojich prácach objektívne skúma príčiny a pozadie nemecko-sovietskej vojny a kritizuje historické mýty a legendy propagované počas existencie Sovietskeho zväzu. Ako uviedol dnes pre agentúru SITA projektový manažér Centra bezpečnostných štúdií v Bratislave Matúš Korba, v Ruskej federácii už druhé desaťročie prebieha intenzívna odborná a verejná diskusia o udalostiach roku 1941, avšak v európskych krajinách sú priebeh a výsledky tejto debaty relatívne málo známe. Cieľom prednášky je podľa neho priblížiť širšej slovenskej odbornej aj laickej verejnosti aktuálne ruské pohľady na začiatočnú fázu nemecko-sovietskej vojny. Podujatie predstavuje súčasť prednáškového turné M. Solonina, ktoré cez Vilnius a Bratislavu pokračuje v USA na Harvardskej univerzite.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ministerstvo vnútra vydáva katalógy vojnových hrobov

Ministerstvo vnútra SR knižne vydá “Katalóg vojnových hrobov príslušníkov Červenej armády, padlých v období 2. svetovej vojny, pochovaných na území SR“ a “Katalóg padlých nemeckých vojakov v období 1. a 2. svetovej vojny, pochovaných na území SR“. Agentúru SITA o tom informovala z Komunikačného odboru kancelárie ministra vnútra Ľudmila Staňová. “Katalógy vyjdú v počte 100 kusov. Ich vydanie vyplynulo z rokovaní Spoločnej slovensko-ruskej medzivládnej komisie pre starostlivosť o vojnové hroby a z úspešnej bilaterálnej spolupráce so Spolkovou republikou Nemecko,” uviedla Staňová. Ako ďalej dodala, v úvodnej textovej časti týchto publikácií čitateľ nájde historické súvislosti bojov a vojenských operácií, straty na životoch ako aj spôsoby pochovávania padlých vojakov. “Nechýbajú informácie o exhumáciách, prepochovaniach, výstavbe ústredných vojnových cintorínov a právny vývoj starostlivosti o vojnové hroby v SR,” uviedla. V ďalšej časti sa nachádza fotodokumentácia, mapky a údaje o konkrétnych vojnových hroboch padlých vojakov podľa územnosprávneho usporiadania SR. “Súčasťou katalógov sú aj menné zoznamy padlých vojakov s miestom ich pochovania v SR,” dodala.

Pripomíname si výročie začiatku 2. svetovej vojny

Dnes 1. septembra 2009 si pripomíname 70. výročie napadnutia Poľska nemeckou armádou. Dátum, ktorý neskôr historici označili ako začiatok druhej svetovej vojny. “Existencia Poľska, obnoveného v roku 1918, dlhodobo prekážala nielen nacistickej, ale rovnako aj boľševickej mocnosti – Stalinovmu ZSSR. Rozdelenie nových mocenských sfér v Európe a súčasne likvidáciu poľského štátu si Stalin s Hitlerom dohodli v spojeneckom pakte z 23. augusta 1939,” povedal pre agentúru SITA historik Peter Jašek.