Na spišskonovoveskú kostolnú vežu treba 9 miliónov

LEVOČA 10. januára 2001 (SITA) – Komplexné zreštaurovanie severného operáku (oporný múr) a balustrády na kostole sv. Jakuba v Levoči v hodnote 8,2 mil. Sk bolo v roku 2000 najvýznamnejšou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Okrem toho, levočskí reštaurátori pokračovali v obnove nástenných malieb v kostole v Červenom Kláštore. Komplexná injektáž klenby a fixácia kamenných rebier v lodi kostola si vyžiadali takmer 0,7 mil. Sk. V Spišskej Novej Vsi sa reštaurátori zamerali na komplexný reštaurátorský prieskum a záchranné práce na fasáde Provinčného domu. Tento objekt si vyžaduje veľkú pozornosť, pretože je to najkrajšia fasáda v celom Košickom kraji, uviedol na dnešnej tlačovej besede vedúci ORA Ivan Tkáč. Na základe požiadavky mesta Spišská Nová Ves vykonali reštaurátori aj prieskum veže kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je najvyššou vežou na Slovensku. Kamenárske práce a reštaurovanie drevených sôch na veži si podľa Tkáča vyžiadajú v budúcnosti približne 9 mil. Sk. Okrem toho vykonali reštaurátori prieskum južného gotického portálu na tomto objekte a komplexnú rekonštrukciu na mobiliári tzv. malého rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Novej Vsi.
Mimo Spiša realizovali v minulom roku pracovníci levočského ORA reštaurátorské práce v objekte Pamiatkového ústavu v Nitre a pamiatkovo chránených domoch v Banskej Štiavnici. Pokračovali aj v reštaurátorských prácach na nástenných maľbách v kostoloch v Sliači, Martinčeku, či v opravách ikonostasov a ikon vo viacerých obciach na Zemplíne a na Mauzóleu Andrášiho v Trebišove.
Kamenárske a reštaurátorské práce na kostole sv. Jakuba v Levoči, obnova gotických nástenných malieb v Sliači a Martinčeku a reštaurovanie hlavného oltárneho obrazu z kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku sú podľa I. Tkáča prioritami pre ORA na rok 2001. Rozsah prác je podmienený dostatkom finančných prostriedkov majiteľov a investorov reštaurátorských prác. Na udržanie tempa prác, ktoré nasadili v minulom roku, by reštaurátori na tento rok potrebovali približne 14 miliónov korún.
V priestoroch historickej Radnice v Levoči bude v júni tohto roku sprístupnená výstava reštaurátorskej tvorby Oblastného reštaurátorského ateliéru. Expozícia bude dokumentovať prácu reštaurátorov za roky 1995 až 2000.

(SITA, ro;fa), 0246

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Reštaurátori pôsobia v Levoči už 20 rokov

LEVOČA 12. júna 2003 (SITA) – Kostol sv. Jakuba v Levoči, kláštorný kostol v Červenom Kláštore a mauzóleum Andrassyovcov v Trebišove sú prioritami, na ktorých v súčasnosti pracuje Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči. Tohto roku by malo byť ukončené južné nárožie s priľahlou balustrádou na kostole sv. Jakuba v hodnote 17 mil. Sk.

Levočskí reštaurátori predstavujú svoju tvorbu

LEVOČA 24. mája (SITA) – V objekte historickej Radnice v Levoči sprístupnili dnes výstavu Reštaurátorská tvorba 1995-2000 Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Je to už tretia výstava, ktorou levočskí reštaurátori prezentuje svoju tvorbu. Počas tohto obdobia realizovali takmer sto akcií od reštaurovania obrazov po kompletnú obnovu pôvodných nástenných malieb a rekonštrukčné práce na drevených oltároch a kostoloch. Na výstave je inštalovaná predovšetkým fotografická dokumentácia a textové informácie k jednotlivým akciám reštaurátorov. Dotvárajú ju trojrozmerné exponáty, originály, ktoré reštaurovali pracovníci ORA v Levoči.

Prázdne vrecká reštaurátorov

Radosti a strasti najväčšieho ateliéru na obnovu pamiatok

5. január 2000

Jedinou štátnou inštitúciou, ktorá na Slovensku poskytuje komplexné reštaurátorské služby vo viacerých odvetviach, je Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči. Vzhľadom na počet historických pamiatok na Spiši by sa mohlo zdať, že život reštaurátorov je bez problémov a práce majú dosť. Pravda je však niekde uprostred a podobne ako iné inštitúcie sa aj levočskí reštaurátori boria s problémami, najmä finančnými.