Radnica v Kubíne začala s obnovou židovskej synagógy, dlhé roky v nej sídlilo kino Choč

V Dolnom Kubíne je v plnom prúde očakávaná oprava bývalej židovskej synagógy. V historickej budove dlhé roky sídlilo kino Choč, od roku 2012 sa tu však už nepremieta. Radnica chce v prvej etape rekonštrukcie, ktorá by mala trvať do júna, preinvestovať viac ako 60-tisíc eur.

Podľa vedúceho Odboru výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Dolnom Kubíne Pavla Stareka je cieľom opravy rekonštrukcia, zateplenie a odvetranie strechy židovskej synagógy, vrátane úpravy bleskozvodov, odvodnenia strechy a spevnených plôch okolo objektu. „Momentálne sa vykonávajú práce na odvodnení spodnej časti stavby a na sanácii juhovýchodnej časti objektu synagógy. Na severovýchodnej strane bolo zároveň zdemontované oceľové prestrešenie vchodu a pripravujú sa práce na zriadení novej vodovodnej prípojky,“ priblížil aktuálny stav Starek.

Na budove sa už podarilo ošetriť krov, opraviť chybné drevené prvky, ošetriť drevo ochrannými nátermi a začalo zatepľovanie podstrešného priestoru minerálnou vlnou. „Nasledovať bude oprava povrchu strešného plášťa náterovými farbami. Osadenie šiestich odvetrávacích hlavíc, ktoré sú súčasťou zatepľovacích prác na odvetranie, sú už vykonané. Potom budú ukončené práce na úprave bleskozvodu, aby mohli byť zrealizované prvky pre odvodnenie strešnej konštrukcie,“ objasnil Starek.

Počas prieskumu budovy odhalili projektanti aj statickú poruchu na juhovýchodnej stene synagógy. „Jedným z možných spôsobov, ako odstrániť statický problém, je zabudovanie oceľových podporných konštrukcií, ktoré zabezpečia celkovú stabilitu vertikálneho nosného systému stavby. Na elimináciu termických zmien obvodového plášťa použijú kontaktný zatepľovací systém,“ doplnil vedúci odboru výstavby.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Odpovede