Prievan v súčasnej slovenskej maľbe 2000 – 2005

Považská galéria umenia v Žiline a Galéria mesta Bratislavy srdečne pozývajú na vernisáž výstavy pod názvom Prievan, v kurátorskej koncepcii Beaty Jablonskej (SNG) a Richarda Gregora (GMB). Vernisáž sa uskutoční 5.5.2005 o 17,OO hod. v PGU Žilina a výstava potrvá do 19.6.2005.Ide o výstavu súčasnej slovenskej maľby, ktorá vznikla v období posledných piatich rokov. Približne 60 umelcov bolo oslovených bez predchádzajúceho generačného vymedzenia, povedľa klasikov budú vystavovať mladšie generácie maliarov až po študentov maliarskych či iných odborov vysokých škôl.

Kritériom výberu k účasti bol umelecký posun autorov v menovanom období – či experimentálny, alebo iný, ktorý odráža nielen jeho vlastný umelecký vývoj, ale aj celkovú situáciu dnešnej dynamickej umeleckej scény u nás.

Progresívna maľba bola v uplynulých 15 rokoch v tieni umenia nových médií, ktoré ju do svojich vizuálnych stratégií zahŕňali a zahŕňajú len veľmi pomaly. Tento moment popretia maliarskeho média a jeho následné povstanie z popola sa udial aj v niektorých ďalších krajinách Strednej Európy (napríklad v Čechách či na Ukrajine). Dnes túto situáciu prehodnocujú nielen kurátori výstav a teoretici umenia, ale predovšetkým samotní umelci a študenti umeleckých smerov – maľba sa stáva frekventovaným spôsobom vyjadrenia a začína byť veľmi úspešná a módna.

Výstava sa snaží uviesť túto módnosť na správnu mieru, dáva maľbe po dlhom čase akési prvé kontúry štýlového či mediálneho rozdelenia. Snaží sa ukázať divákom jej rôznorodé polohy a ich možnú rezonanciu s dnešnou spoločnosťou, ale aj s umením iných technológií. Maľbu dnes totiž nemožno chápať ako hermetickú štruktúru, ktorá sa odohráva vo vnútri rámu a v reakcii s divákom. Maľbu treba prijať ako súčasť „expandovaného poľa“ tradičných i avantgardných smerov umenia, ako filozofiu, ako postoj k spoločnosti, k histórii a cez ne k trhu i dnešnému divákovi. Treba o nej uvažovať ako o súčasti širokého umeleckého myslenia a umeleckej tvorby, vedomej a vzdelanej v dejinách umenia uplynulých storočí, pretože iba vtedy môže byť referenciou svojej vlastnej aktuálnosti založenej na kontraste so svojou technologickou tradičnosťou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

Dievča za milión

Projekt Štipendium pre mladých kurátorov vznikol z iniciatívy Galérie mesta Bratislavy, s cieľom umožniť a podporovať kurátorskú prax budúcich kurátorov – študentov umenovedných univerzitných odborov. Z dôvodu absencie možností galerijnej praxe sa Galéria mesta Bratislavy rozhodla každoročne vytvárať priestor pre realizáciu jedného projektu, vybraného odbornou komisiou v zložení kurátorov GMB a zástupcov participujúcich katedier.

Socha/Objekt – Salón výtvarníkov Trnavského kraja

Galéria Jána Koniarka v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom v Trnave a Záhorskou galériou v Senici pozýva na vernisáž kolektívnej výstavy umelcov trnavského regiónu SOCHA/OBJEKT, ktorá sa bude konať vo výstavných priestoroch Synagógy – Centra súčasného umenia na Halenárskej ulici v Trnave v utorok 28. júna 2005 o 17.00 hod.

Doba brondzová

Krasna socharska vystava z tvorby umelcov znamych hodnotou svojho diela
Tibor BARTFAY, Martin PALA, Ondrej 4. /Ondrej Zimka ml./, v komisarskej koncepcii Luboslava Mozu.