Prehľad čínskych cisárov

Legendárni cisári Jao, Šun, Jü 4000 – 3000 pred n.l.
Sia 2100 – 1600 pred n.l.
Šang (Jin) 1600-1100 pred n.l.

1300 Pchang-keng
Siao-sin
Siao-jü
1238 Wu-ting
1179 Ču-keng
1172 Ču-ťia
1139 Lin-si
Kchang-ting
1129 Wu-i
1094 Wen-ting
1084 Ti-i
1060 Ti-sin

Čou 1100-221 pred n.l.
Západný Čou 1100-771 pred n.l.

1027 Wu-wang
1024 Čcheng-wang
1004 Kchang-wang
966 Čao-wang
947 Mu-wang
927 Kung-wang
907 I-wang
897 Sia-wang
887 I-wang
857 Li-wang

Východný Čou 771-256 pred n.l.
Obdobie Jari a jesene 770-476 pred n.l.

770 Pching-wang
719 Chuan-wang
696 Čuang-wang
681 Si-wang
676 Chuej-wang
651 Siao-wang
618 Čching-wang
612 Kchuang-wang
606 Ting-wang
585 Ťien-wang
571 Ling-wang
544 Čching-wang
519 Čching-wang

Obdobie Bojujúcich štátov 403-221 pred n.l.

475 Jüan-wang
468 Ting-wang
440 Kchao-wang
425 Wej-lie wang
401 An-wang
375 Lie-wang
368 Sien-wang
320 Šen-ťing wang
314 Nan-wang

Čchin 221 – 206 pre n.l.

221 Š´-chuang-ti
209 Er-š´-chuang-ti
207 C´-jing

Chan 206 pred n.l. – 220 n.l.
Západný Chan 206 pred n.l. – 8 n.l.

206 Kao-cu
194 Chuej-ti
187 Lü-chou
179 Wen-ti
156 Ťing-ti
146 Wu-ti
86 Čao-ti
73 Süan-ti
48 Jüan-ti
32 Čcheng-ti
6 Aj-ti
1 n.l. Pching-ti
6 Žu-c´-jing

Sin 9 – 25 n.l.

9 Wang Mang
23 Keng-š´-ti (Chuaj-jang-wang)

Východný Chan 25 – 220 n.l.

25 Kuang-wu-ti
58 Ming-ti
76 Čang-ti
89 Che-ti
106 Šang-ti
107 An-ti
126 Šun-ti
145 Čchung-ti
146 Č´-ti
147 Chuan-ti
168 Ling-ti
189 Šao-ti
190 Sien-ti

Tri kráľovstvá 220 – 280
Kráľovstvo Wej
Dynastia Wej 220 – 265

220 Wen-ti
227 Ming-ti
240 Čchin-wang
254 Kao-kuej-siang-kung
260 Jüan-ti

Kráľovstvo Šu
Dynastia Šu-chan 221 – 263

221 Čao-lie-ti
223 Chou-ču

Kráľovstvo Wu

222 Ta-ti
252 Chuej-ťi-wang
258 Ťing-ti
264 Mo-ti (Kuej-ming-chou)

Ťin 265 – 420
Západný Ťin 265 – 316

265 Wu-ti
290 Chuej-ti
307 Chuaj-ti
313 Ming-ti

Východný Ťin 317 – 420

317 Jüan-ti
323 Ming-ti
326 Čcheng-ti
343 Kchang-ti
345 Mu-ti
362 Aj-ti
366 Fej-ti (Chaj-s´-kung)
371 Čchien-wen-ti
373 Siao-wu-ti
397 An-ti
419 Kung-ti

Obdobie Južných a Severných dynastií 420 – 589
Južné dynastie
Sung ( Liou-sung) 420 – 479

420 Wu-ti
423 Šao-ti
424 Wen-ti
454 Siao-wu-ti
465 Čchien-fej-ti
Ming-ti
473 Chou-fej-ti
477 Šun-ti

Čchi 479 – 502

479 Kao-ti
483 Wu-ti
494 Jü-lin-wang
Kung-wang
Ming-ti
499 Tung-čchun-chou
501 Che-ti

Liang 502 – 557

502 Wu-ti
550 Ťien-wen-ti
552 Wu-ling-wang
Jüan-ti
555 Ťing-ti

Čchen 557 – 589

557 Wu-ti
560 Wen-ti
567 Fej-ti
569 Süan-ti
583 Chou-ču

Neskorý Liang 555 – 587

555 Süan-ti
562 Ming-ti
586 Ťü-kung

Severné dynastie
Severný Wej (Toba) 386 – 534

386 Tao-wu-ti
420 Ming-jüan-ti
424 Tchaj-wu-ti
452 Wen-čcheng-ti
466 Sien-wen-ti
471 Siao-wen-ti
500 Süan-wu-ti
516 Siao-ming-ti
528 Siao-čuang-ti
530 Tung-chaj-wang
531 C´-min-ti
532 Siao-wu-ti

Zapadný Wej 534 – 556

535 Wen-ti
552 Fej-ti
554 Kung-ti

Východný Wej 534 – 550

534 Siao-ťing-ti

Severný Čchi 550 – 577

550 Wen-süan-ti
560 Fej-ti
Siao-čao-ti
561 Wu-čcheng-ti
565 Chou-ču
577 Jü-ču

Severný Čou 557 – 581

557 Min-ti
Ming-ti
561 Wu-ti
579 Süan-ti
Ťing-ti

Suej 581 – 618

581 Wen-ti
605 Jang-ti
617 Kung-ti

Tchang 618 – 907

618 Kao-cu
627 Tchaj-cung
650 Kao-cung
684 Čung-cung
Chuej-cung
Wu-chou
705 Čung-cung
710 Šang-ti
Žuej-cung
712 Süan-cung
756 Su-cung
762 Tchaj-cung
780 Te-cung
805 Šun-cung
806 Sien-cung
821 Mu-cung
825 Ťing-cung
827 Wen-cung
841 Wu-cung
847 Süan-cung
860 I-cung
874 Si-cung
889 Čao-cung
905 Aj-ti

Päť dynastií
Neskorý Liang 907 – 923

907 Tchaj-cu
913 Mo-ti

Neskorý Tchang 923 – 946

923 Čuang-cung
926 Ming-cung
934 Min-ti
Mo-ti

Neskorý Čchin 936 – 946

936 Kao-cung
943 Čchu-ti

Neskorý Chan 947 – 950

947 Kao-cu
949 Jin-ti

Neskorý Čou 951 – 960

951 Tchaj-cu
955 Š´-cung
960 Kung-ti

Sung 960 – 1279
Severný Sung 960 – 1127

960 Tchaj-cu
976 Tchaj-cung
998 Čeng-cung
1023 Žen-cung
1064 Jing-cung
1068 Šen-cung
1086 Chuej-cung
1126 Čchin-cung

Južný Sung 1127 – 1279

1127 Kao-cung
1163 Siao-cung
1190 Kuang-cung
1195 Ning-cung
1225 Li-cung
1265 Tu-cung
1275 Kung-cung
1276 Tuan-cung

Jüan (Mongoli) 1271 – 1368

1271 Š´- cu
1295 Čeng-cung
1308 Wu-cung
1312 Žen-cung
1321 Jing-cung
1324 Tchaj-ting-ti
1328 Jü-ču
Wen-cung
1332 Ning-cung
1333 Chuej-cung

Ming 1368 – 1644

1368 Tchaj-cu (Chuang-wu)
1399 Chuej-ti (Ťien-wen)
1403 Čcheng-cu (Jung-le)
1425 Žen-cung (Chuang-si)
1426 Süan-cung ( Süan-te)
1436 Jing-cung (Čeng-tchung)
1450 Taj-cung (Ťing-tchaj)
1457 Jing-cung (Tchien-šun)
1465 Sien-cung (Čcheng-chua)
1488 Siao-cung (Chung-č´)
1506 Wu-cung (Čeng-te)
1522 Š´-cung (Ťia-čching)
1567 Mu-cung (Lung-čching)
1573 Šen-cung (Wan-li)
1620 Kuang-cung (Tchaj-čchang)
1621 Si-cung (Tchien-čchi)
1628 S´-cung (I-cung ; Čchung-čen)

Čching (Mandžuovia) 1644 – 1911

Nurhači – zakladateľ
dynastie – vládol v Madžusku
Abachaj – vládol v Mandžusdku
1644 Š´-cu (Šun-č´) 1636-1661 Fu-Lin cisár Šun-č
1662 Šeng-cu (Kchang-si) 1654-1722 Süan-jie cisár Kchang-si
1723 Š´-cu (Jung-čeng) 1676-1733 Jin-čen cisár Jun-čeng
1736 Kao-cung (Čchien-lung) 1707-1799 Chung-li cisár Čchien-lung
1796 Žen-cung (Ťia-čching) 1760-1820 Jung-je cisár Ťia-čching
1821 Süan-cung (Tao-kuang) 1782-185 Min-ning cisár Tao-kuang
1851 Wen-cung (Sien-feng) 1831-1861 I-ning cisár Sien-feng
1862 Mu-cung (Tchung-č´) 1856-1874 Caj-čchun cisár Tchung-č´
1875 Te-cung (Kuang-sü) -1908 Caj-tchien cisár Kuna-sü
1909 Pchu-I (Süan-tchung) 1906-1967 Pchu-I cisár Süan-tchung

Čínská republika od roku 1912

1911-1912 Sunjatsen (Sun Čung-šan) – prechodne
1912-1916 Jüan Š´-kchaj (do 1913 dočasný v 1916 sa prehlásil za cisára)
1916-1917 Li Jüan-chung
1917-1918 Feng Kou-čang
1918-1922 Sü Š´-čchang
1923-1924 Cchao Kchun
1924-1928 občianská vojna
1928-1932 Čankajšek
1932-1943 Lin Sen
1943-1949 Čankajšek

Predsedovia republiky (v niektorých obdobiach bola funkcia zrušená a po roku 1992 sa
označuje ako prezident republiky)

1949-1954 Mao Ce-tung (predseda ústrednej ľudovej vlády)
1954-1959 Mao Ce-tung (predseda ČĽR)
1954-1968 Liou Šao-čchi (predseda ČĽR)
1968-1975 Tung Pi-wu (funkcia zrušená v 1975)
1975-1976 Ču Te (predseda stáleho výboru VSLZ)
1976-1983 Jie Ťien-jing (predseda stáleho výboru VSLZ)
1983-1988 Li Sien-nien ( predseda ČĽR)
1988-1993 Jang Šang-kchun
1993 Ťiang Ce-min

Čínská republika Tchaj-wan

1949-1975 Čankajšek
1975-1988 Ťiang Ťing-kuo
1988 Li Teng-chuej
(prvý slobodne volený prezident)

Paralelné nečínske dynastie

Ríša Kitanov Liao 916 – 1125

916 Tchaj-cu
927 Tchaj-cung
947 Š´-cung
951 Mu-cung
969 Ťing-cung
983 Šeng-cung
1031 Sing-cung
1055 Tao-cung
1101 Tchien-cao-ti

Zapadný Liao 1124 – 1211

1124 Te-cung
1144 Kan-tchien-chou
1151 Žen-cung
1164 Čeng-tchien-chou
1178 Mo-čo

Sia 1032 – 1227

1032 Ťing-cung
1049 I-cung
1068 Chuej-cung
1089 Čung-cung
1140 Žen-cung
1194 Chuan-cung
1206 Sien-cung
1211 Šen-cung
1223 Sien-cung
1227 Li-sien

Ťin 1115 – 1234

1115 Tchaj-cu
1123 Tchaj-cung
1136 Si-cung
1149 Chaj-ling-wang
1161 Š´-cung
1190 Čang-cung
1209 Wej-šao-wang
1213 Süan-cung
1224 Aj-cung
1234 Mo-ti

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.