Poškodenie národnej kultúrnej pamiatky Kalište v obci Baláže

Po poškodený pamätníka obetí druhej svetovej vojny v Nemeckej neďaleko Banskej Bystrice polícia vyšetruje ďalší podobný prípad, o ktorom informuje Karol Tonka. Polícia zatiaľ zistila, že neznámy páchateľ v čase od 25.septembra na voľnom priestranstve národnej kultúrnej pamiatky Kalište v obci Baláže poškodil bronzové súsošie obete varujú. Z dvoch postáv súsošia oddelili a odniesli dve dolné končatiny o celkovej hmotnosti 120 až 160 kg, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou skončili rozdelené na menšie časti v zberných surovinách. Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ktoré spravuje kultúrnu pamiatku v Kališti vznikla poškodením a krádežou priama škoda najmenej sto tisíc korún. Pričom účtovná hodnota celého súsošia je tri milióny 221 tisíc korún. Presnú výšku škody určí súdny znalec z oblasti kultúrnych pamiatok.


  Zdroj: Slovenský rozhlas / 20. 11. 2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)