PORUCHY STAVIEB

Dr. Jürgen Blaich
Vynikajúca plnofarebná publikácia preložená z nemeckého originálu analyzuje príčiny vzniku porúch a predkladá návrhy riešení…Autor sa zaoberá poruchami muriva – zvislých nosných aj nenosných konštrukcií, omietok a povrchových úprav vrátane zatepľovacích systémov, plochých aj šikmých striech a podkroví, okien a podláh. Rozobrané sú príčiny vlhnutia konštrukcií, mechanizmy a pôvod vzniku plesní…

zdroj: www.jaga.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

REKONŠTRUKCIE BUDOV – TECHNOLÓGIA

Ing. Oto Makýš, PhD.

Publikácia sa zaoberá realizáciou rekonštrukcií budov a to najmä z konštrukčno-technologického hľadiska. Je zameraná najmä na meštianské, či nájomné domy, rodinné domy, objekty vyššej vybavenosti a podobne…

POKRAČOVANIE RODU

ÚPRAVY OBJEKTOV ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
Ing. arch. Igor KRPELÁN

Cieľom publikácie je prezentovať význam využiteľnosti pôvodných objektov ľudovej architektúry v súčasnosti. V knihe sú uvedené modelové riešenia využitia pôvodných objektov ľudovej architektúry s úpravami, ktoré vyvolali dobe zodpovedajúce potreby.

Kameň pri obnove pamiatok

Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb a architektonických prvkov
Banská Štiavnica, 22. – 26. marca 2010
● Kurz pre remeselníkov: 22. 3. 2010 – 26. 3. 2010
● Odborný seminár: 25. 3. 2010 – 26. 3. 2010