Pokrstili šiesty zväzok encyklopédie Beliana

Radu piatich zväzkov prvej slovenskej všeobecnej encyklopédie veľkého rozsahu Beliana v stredu 8. septembra 2010 rozšíril šiesty. Autori encyklopédie tým však svoju prácu nekončia, naopak, sú len v polovici. Pôvodný zámer hovorí o dvanástich zväzkoch obsahujúcich až 150-tisíc hesiel. Autori už dnes pripúšťajú, že po poslednom zväzku budú ešte nasledovať dodatky.

V encyklopédii majú zastúpenie poznatky o prírode, kultúre, vede, športe, hospodárskom a politickom vývoji Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Encyklopédia sa zmieňuje napríklad aj o živote národnostných menšín na Slovensku či o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Niektoré heslá, ktoré encyklopédia obsahuje, napísali zahraniční autori, pretože Slovensko nemá odborníkov na všetky oblastiach. „Napríklad grécku novodobú kultúru písali na univerzite v Grécku a my sme ju len prekladali,“ povedala pre SITA vedúca projektu Beliana Anna Prociková z Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).


„Do encyklopédie je natlačená celá naša identita. Bolo by dobré, aby sa do nej naši rodáci pozerali čoraz častejšie,“ povedal na krste šiesteho zväzku encyklopédie podpredseda vlády pre ľudské práva a menšiny Rudolf Chmel. Podľa Chmela má tento projekt veľký význam, keďže jeho prostredníctvom dobiehame iné národy, ktoré už podobné encyklopédie majú.


Práca na encyklopédií je podľa bývalého predsedu SAV Štefana Lubyho veľmi zložitá, pretože „do každého zväzku sa dostanú i ožehavé a citlivé politické témy.“ „V našej súčasnej nedospelej demokracii ich musíme ošetriť, aby nevyvolávali nejaké napätia. Myslím, že i v tomto zväzku sa nám to podarilo,“ povedal pre agentúru SITA Luby. Siedmy zväzok bude mať približne 40 súborov, v tejto chvíli redakcia pracuje na siedmom. „Bol by som veľmi rád, keby sa sedmička dostala na vianočný trh 2011,“ uviedol pre SITA Luby.


Anna Prociková si myslí, že čím vyššie poradové čísla zväzkov budú pripravovať, tým bude práca zložitejšia, „Musíme porovnávať to, čo už bolo napísané s tým, čo bude, aby tie texty boli navzájom prepojené a neopakovali sme informácie, ale iba odkázali na to, čo bolo alebo čo bude,“ vysvetlila Prociková. Podľa nej je dôležité Belianu chápať ako projekt, ktorý je určený pre širokú verejnosť a nielen pre odborné kruhy. Prociková si myslí, že na Slovensku ešte stále chýba tradícia používania encyklopédií, ktorú majú ľudia na Západe dávno vžitú.


Belianu pripravuje skúsený kolektív Encyklopedického ústavu. Názov encyklopédie pripomína významného slovenského polyhistora z prelomu 17. a 18. storočia Mateja Bela, považovaného za zakladateľa vlastivedných štúdií v celom niekdajšom Uhorskom kráľovstve, kam patrilo aj Slovensko.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…