Pohronská hradná cesta dostala nový turistický mobiliár pod hradom Teplica

Hradný mobiliár pribudol pod zaniknutým hradom Teplica, ktorý sa v minulosti týčil nad obcou Sklené Teplice v Hronskožiarskom okrese. Dizajnový totem a informačná tabuľa budú oficiálne od dnešného dňa vítať návštevníkov, ktorých stopy histórie privedú na miesto, kde kedysi stál hrad. Ako informuje špecialistka destinačného marketingu Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK) Zuzana Jóbová, projekt finančne podporila a obstarala OOCR Región GRON z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK n.o. vo výške 16 159,05 eura.

Uvítací totem aj jednotlivé časti informačnej tabule sú vytvorené zo špeciálneho cortenového materiálu. Ten v exteriéri vytvára prirodzenú hrdzavú patinu. „Chceli sme vytvoriť jednoduchý čitateľný dizajn, ktorý zároveň tvorí vizuálnu prezentáciu a je reprezentatívnym prvkom mobiliáru pre prvý kontakt návštevníka s lokalitou. V súčasnej digitálnej dobe môže slúžiť ako fotopoint pre šírenie fotografií z navštívených lokalít Pohronskej hradnej cesty prostredníctvom internetu. Informačná tabuľa zase svojím masívnym dreveným rámom pripomína prvky gotických okenných šambrán a perforovaný plech pripomína okennú výplň, čo v spojitosti symbolizuje akoby ‘okno do minulosti’,“ opisuje jeden z autorov návrhu Lukáš Vasko.

„Keďže ide o dosť špecifický mobiliár osobitne navrhnutý pre Pohronskú hradnú cestu, pri jeho realizácii sme sa museli popasovať s rôznymi prekážkami. Sme však radi, že sa nám ich podarilo prekonať a dnes môžeme postupne prvé kusy prezentovať verejnosti. Výsledok nášho úsilia ako aj práce autorov určite stojí za to, prvky dokonale zapadajú do prírodného prostredia, reflektujú historickú tému a poskytujú potrebné informácie,“ uviedla Mária Pátková z OOCR Región Gron.

Mobiliár Pohronskej hradnej cesty vychádza z katalógu návrhov turistického mobiliáru, ktorý je výsledkom architektonicko-krajinárskej súťaže vyhlásenej OOCR Región GRON v spolupráci s RA BBSK. Cieľom súťaže bolo riešenie jednotného mobiliáru pre lokality v okolí frekventovaných turistických cieľov a areálov hradov Pohronskej hradnej cesty. Následne boli z katalógu vybrané uvítacie totemy, informačné tabule, lavičky a smerové ružice ako pilotné prvky do prvej etapy postupnej realizácie a osádzania turistického mobiliáru na vybraných hradných lokalitách Pohronskej hradnej cesty.

Sklené Teplice nie sú jedinou lokalitou, na ktorej sa bude mobiliár nachádzať. Už dnes stojí uvítací totem pred Biskupským kaštieľom v Žiari nad Hronom, hradom Revište či Šášov. „Osadené totemy zanedlho pribudnú i pred kláštorom v Hronskom Beňadiku a pod zaniknutými lokalitami hradu Breznica a Rudno. Okrem toho Rudno a Breznica taktiež dostanú informačnú tabuľu. A neskôr počas septembra pribudnú i turistické lavičky a smerové ružice na vyhliadke delovej bašty na Revišti,“ doplnila Pátková.

Projekt Pohronská hradná cesta spája 16 lokalít popri rieke Hron. Funkcia jednotlivých hradov bola signalizačná, ochranná, hrady boli v nadväzujúcom vizuálnom spojení, čo umožňovalo posielať si varovné alebo informačné signály. Chránili najmä cesty k bohatým banským mestám stredného Slovenska. Dnes je Pohronská hradná cesta obľúbenou turistickou tematickou cestou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Revitalizácia Kalvárie v Bratislave

Cieľom projektu revitalizácia prírodného prostredia lokality Kalvária, ktorý iniciuje Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, je zrekonštruovanie a zakonzervovanie zvyškov stavieb pôvodnej Krížovej cesty a obnovenie liturgickej funkcie Kalvárie. K devastácii územia došlo najmä v päťdesiatych rokoch 20. storočia a pri výstavbe Pražskej cesty, keď bola časť Krížovej cesty zničená. Nadšenci neskôr zachránili iba niektoré torzá plastík…

Odpovede