Peter Ondrušek – Still

Obnova.sk Fotografia

Výstava tvorby Petra Ondrušeka, ktorej vernisáž sa uskutoční v malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia vo štvrtok 10. júna 2004 o 17.00 h, je ďalšou z výstav predstavujúcich mladých už etablovaných autorov. Peter Ondrušek je absolventom VŠVU v Bratislave, oddelenia skla. Doteraz sa prezentoval prácou vo viacerých médiách, predovšetkým vytváral objekty a inštalácie, v ktorých je čitateľné silné dizajnérske cítenie.

Obnova.sk Fotografia
Peter Ondrušek Objekt Object, 1995

Zaujímavými sú jeho projekty zamerané na prácu so slovom, manipulujúce vžitú predstavu o zrakovom vnímaní okolitej reality, či nanovo definujúce hranice vymedzujúce priestor. V poslednom období sa venuje aj maľbe, v ktorej dáva dôraz na zobrazenie skutočnosti prostredníctvom hyperrealistickej optiky. Všetky jeho práce, aj napriek rozdielnosti ich jednotlivých výtvarných žánrov, spája predovšetkým snaha o čistotu tvaru a príklon k minimalizmu. Na výstave v PGU predstaví svoju aktuálnu tvorbu, ktorá je pokračovaním v línii vytvárania objektov. Zároveň predstaví aj nové obrazy, ktoré sú ojedinelým príspevkom autora – nemaliara do súčasnej slovenskej maľby. Výstava s názvom Still v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej potrvá do 25. júla 2004.

Mira Putišová, kurátorka PGU

foto: www.scca.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Peter Mika – výstava skla

Považská galéria umenia a Emócia gallery Vás pozývajú na výstavu tvorby mladého výtvarníka Petra Mika, ktorej vernisáž v kurátorskej koncepcii Miry Putišovej sa uskutoční vo štvrtok 20. novembra 2003 o 17.00 h. v malej výstavnej sieni PGU. Peter Miko je absolventom VŠVU v Bratislave, ateliéru skla doc. J. Gavulu.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

Grafická tvorba Elišky Skybovej

Mladá výtvarníčka Eliška Skybová absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici na oddelení voľnej grafiky. Na výstave v Považskej galérii umenia bude prezentovať tvorbu z obdobia posledných dvoch rokov. Prvý krát predstaví aj svoju diplomovú prácu.

Viktor Frešo v Žiline.

Mladý výtvarník Viktor Frešo (1974) je jeden z dvojice umeleckej skupiny Egoart, vzniknutej v roku 1999. Hlavným cieľom výtvarného združenia, ale súčasne aj jej členov nezávisle na sebe, je snaha o čo najväčšiu sebapopularizáciu.

Second (art) hand.

V malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline bude svoju tvorbu prezentovať mladá grafička, pochádzajúca zo Žiliny, Eva Tkáčiková. Jej aktuálne práce sú výtvarnou reakciou na pozíciu umelca v kultúrno – spoločenskej štruktúre, v ktorej je ako tvorca umenia automaticky jej súčasťou, a to konkrétne v schémach: autor – publikum, a z nej vychádzajúcej a pre ňu prioritnej: jeho tvorba – záujem publika.

Spomienka na Jána Mýtneho

V Považskej galérii umenia v Žiline bude vo štvrtok 19. augusta vernisáž výstavy akademického sochára Jána Mýtneho. Až po siedmich rokoch od poslednej autorovej monografickej výstavy, realizovanej v Záhorskej galérii v Senici ešte počas jeho života, ponúkne aktuálna výstava v PGU ojedinelú možnosť zoznámiť sa s celoživotnou tvorbou predčasne zosnulého sochára.