Pavel Fabian – Medzinárodný tábor v Banskéj Štiavnici

V pondelok 9. júla 2001 začína pracovný program pre účastníkov 4. ročníka medzinárodného pamiatkárskeho tábora, ktorí sa zišli v Banskej Štiavnici. Tábor organizačne pripravili Spolok Banskej Štiavnice ’91 a INEX Slovakia. Dvanásť dobrovoľníkov vo vekovom rozpätí 18 až 47 rokov prišlo zo šiestich európskych krajín (Belgicko, Česko, Dánsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Španielsko) a zo Slovenska, aby počas dvoch týždňov neplatenej práce pomohli pri rekonštrukcii renesančno-barokového meštianskeho domu na Remeselníckej ulici č. 5…(ktorý vlastní Spolok Banskej Štiavnice 91) a pri úprave a údržbe rozsiahleho areálu Slovenského banského múzea – expozície v prírode (tzv. skanzenu). Predchádzajúce skúsenosti s prácou, ktorú budú vykonávať počas letného tábora jeho účastníci, nie sú nevyhnutné. V rámci programu na voľný čas majú možnosť spoznať kultúrne a prírodné bohatstvo mesta a jeho okolia, život na Slovensku a nadviazať nové priateľstvá. “Oficiálnym” táborovým jazykom je angličtina, ale vzájomnému dorozumeniu slúžia prirodzene aj iné jazyky.
Počas predchádzajúcich troch ročníkov sa v Banskej Štiavnici vystriedalo do 60 účastníkov z Anglicka, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Japonska, Juhoslávie, Lotyšska, Maroka, Nemecka, Nórska, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a z Ukrajiny.
Z účastníckych poplatkov doplnených príspevkom Ministerstva školstva SR sú hradené náklady na pobyt účastníkov tábora, vedúcich a asistentov vedúcich jednotlivých turnusov (ubytovanie v Cirkevnej základnej škole Sv. Františka Assiského v centre mesta a stravovanie), a tiež výdavky na program na voľný čas (napr. vstupenky, cestovné a pod.). Výdavky spojené s pracovným programom znášajú jednotliví odberatelia prác.
Renesančno-barokový meštiansky dom na Remeselníckej 5 sa podarilo v roku 1992 spoločným úsilím niekoľkých mimovládnych organizácií (a s rozhodujúcou finančnou podporou vtedajšej Československej nadácie Občianskeho fóra z Prahy) zachrániť pred demoláciou, na ktorú už bolo vydané povolenie, a následne realizovať najnutnejšie zabezpečovacie stavebné práce. SBŠ 91 (resp. do r. 1997 jeho predchodkyňa, Nadácia Banskej Štiavnice 91 – NBŠ 91) je vlastníkom domu od konca roku 1995. V máji 1996 NBŠ 91 zorganizovala benefičný koncert spojený s aukciou výtvarných diel, ktoré darovali ich autori; konal sa pod záštitou Magdy Vášáryovej, zúčastnil sa na ňom vtedajší prezident SR Michal Kováč a niekoľko veľvyslancov. Z finančného výťažku tejto akcie bola financovaná rekonštrukcia krovu na dome. V roku 2000 sa podarilo získať grant vo výške 100.000,- Sk zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, ktorý spolu so sponzorským príspevkom firmy Tondach umožnil pokryť strechu keramickou škridlou. Po obnove by mal dom slúžiť ako centrum pre vzdelávanie verejnosti o problematike ochrany kultúrneho dedičstva. Po minulé tri roky sa počas letného tábora vykonávali najmä čistiace a výkopové práce a začalo sa s rekonštrukciou drevených stropov (ktoré sa dostali do dezolátneho stavu v predchádzajúcom období, keď sa o dom nikto nestaral) a opravou vnútorných omietok. Brigádnici v tomto roku nadviažu na rozbehnuté práce.
Za Spolok Banskej Štiavnice 91 – Pavel Fabian


zdroj: Diskusia priatelov Banskéj Štiavnice na www.changenet.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Meštiansky dom v B. Štiavnici obnovujú brigádnici zo šiestich krajín

Banská Štiavnica 14. júla (TASR) – Prvý týždeň IV. letného medzinárodnéhotábora dobrovoľnej práce dnes v Banskej Štiavnici ukončilo dvanásť dobrovoľníkovzo šiestich európskych krajín. Pri rekonštrukcii renesančno-barokového meštianskehodomu na Remeselníckej ulici a pri úprave a údržbe areálu expozície v prírodeSlovenského banského múzea pracovali Belgičania, Česi, Dáni, Francúzi, Švajčiaria Španieli vo veku od 18 do 47 rokov.

Štiavnica priťahuje brigádnikov

V historickom dome na Remeselníckej ulici v Banskej Štiavnici vládne ruch. Zvuk pracovných nástrojov sa mieša s útržkami angličtiny. Už štvrtý rok na jeho rekonštrukcii pracujú mladí ľudia z rôznych kútov sveta v rámci letného medzinárodného pamiatkarského tábora dobrovoľnej práce…