Pamiatky z hraníc Rímskej ríše sú nominované na svetové dedičstvo

Obrázok k článku od zora.

Takmer stovka pamiatok zo severných hraníc Rímskej ríše roztrúsená od Bavorska až po hranicu Maďarska s Chorvátskom sa uchádza o zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes) vznikol v spolupráci Nemecka, Rakúska, Slovenska a Maďarska a k 1. februáru bol predložený Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži, agentúru SITA o tom informovala vedúca odboru národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území Pamiatkového úradu SR Ľubica Pinčíková. Ako ďalej uviedla, „spoločný medzinárodný projekt predložila v zmysle predchádzajúceho vzájomného dohovoru maďarská strana zo svojej národnej kvóty. Týmto momentom sa začal jeden a polročný proces posudzovania, v závere ktorého by pamiatky rímskych hraníc na rieke Dunaj mohli získať status svetového dedičstva UNESCO“.

 

Predloženie nominácie oficiálne oznámili minulý týždeň v piatok 2. februára v Budapešti. Detaily nominačného projektu a viacročný proces jeho prípravy vo svojich príhovoroch predstavili národní koordinátori nominácie Zsolt Visy (Maďarsko), Ruth Pröckl (Rakúsko) a Katarína Kosová (Slovensko). Rozhodnutie Výboru svetového dedičstva o tom, či bude do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Dunajský Limes sa očakáva v lete 2019. Zaváži pritom nielen jedinečnosť pamiatok, ale aj zabezpečenie ich ochrany a stav zachovania.

 

Ako ďalej pre SITA uviedla Ľubica Pinčíková, 2 300-stranová nominačná dokumentácia Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes zahŕňa 98 pamiatok zložených zo 164 komponentov situovaných pozdĺž 1 500 kilometrov dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici. Zo slovenských lokalít niekdajšej severnej hranice Rímskej ríše sú do projektu zahrnuté národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) Kelemantia v obci Iža ležiacej neďaleko Komárna.

 

Vo svojom najväčšom rozsahu počas 2. storočia nášho letopočtu zasahovala vonkajšia hranica Rímskej ríše tri kontinenty a odrážala tak mimoriadne vojenské a organizačné schopnosti Rímskeho impéria. „Jedinečnú svetovú hodnotu hraníc Rímskej ríše uznal Výbor svetového dedičstva už v roku 1987, keď bol do Zoznamu svetového dedičstva zaradený Hadriánov val (Anglicko) a tiež pri doplnení tejto lokality o Hornogermánsko-rétsky Limes (Nemecko) v roku 2005 a Antoninov val (Škótsko) v roku 2008,“ dodala Ľubica Pinčíková.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.