Mestský park Piešťany

Mestský park v Piešťanoch bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, ne…

Koplotovce kaštieľ

Z pôvodnej renesančnej pevnosti sa zachovala dvojica južných bášt. Na nádvorí sa nachádzajú dve klasicistické kúrie. Dnes zrekonštruov…

Starý kláštor, Piešťany

Jednalo sa o unikátnu sakrálnu stavbu, ktorá mala v závere dve na seba šikmo priliehajúce presbytéria. Pôdorys kostola tak pripomína písm…

Kostolec hradisko (Ducové)

Archeologická pamiatka Kostolec je vysunutá expozícia Balneologického múzea v Piešťanoch a predstavuje náznakovo zrekonštruovan…