Skalica Rotunda sv. Juraja

Pôvodne románska rotunda získala súčasnú podobu pri obnove v roku 1949 po poškodení vojnovým zásahom z roku 1945.

Červený Kláštor

Prevádzkovateľom kláštora je na základe zmluvného vzťahu s Pamiatkovým úradom SR od 1.1.2008 nezisková organizácia CYPRIAN, n.o.

Nitrianska Blatnica Kostol sv. Juraja

Malebnosť kostola dotvárajú mnohé prestavby, ale s veľkou pravdepodobnosťou sú v súčasnom kostole ukryté múry jednej z najstarších sta…

Starý kláštor, Piešťany

Jednalo sa o unikátnu sakrálnu stavbu, ktorá mala v závere dve na seba šikmo priliehajúce presbytéria. Pôdorys kostola tak pripomína písm…

Vrbové synagóga

Synagóga vo Vrbovom je významným reprezentantom židovskej sakrálnej architektúry na západnom Slovensku.