Brekov hrad

Násilne zničený hrad, ktorý naďalej 320 rokov samovoľne chátral je teraz v stave ruiny a jej hmota je síce do značnej miery, ale zlomkovito zachovaná. Torzá palácových budov stoja do výšky druhého až tretieho poschodia. Pätu južného priečelia paláca narušuje výpadok muriva, zasahujúceho až k zachovanému gotickému okienku prvého poschodia. Ďalší väčší okenný otvor prvého poschodia má zachované špalety i záklenok, od úrovne parapetu dolu sa však tiahne až k päte muriva veľká kaverna. Na úrovni druhého poschodia sú dva okenné otvory, z ktorých jeden je zachovaný a záklenok druhého je už obnažený a zasahuje do zubovitej koruny muriva, ktorej tvar ako sa zdá pri porovnaní s fotografiou zo štyridsiatych rokov 20. storočia sa za posledných cca 70 rokov podstatne nezmenil. K východu línie koruny prudko klesá a kopíruje veľký výlom muriva. Severná interiérová stena paláca, tvorená murivom pôvodnej veže má dva veľké klenuté otvory. Východná stena toho istého objektu (pôvodnej veže) stojí do výšky tretieho poschodia, v rovine druhého poschodia je v kompaktnom murive zachovaný klenutý okenný otvor, okno tretieho poschodia už naznačuje len zachované špalety. Interiérová stena drugethovského paláca (nadväzujúca na murivo veže) má na prízemí zachované dve klenuté miestnosti. V murive tohto paláca sa zachovali dva klenuté okenné otvory na rovine prvého poschodia. Ich tesné susediace špalety sú predovšetkým z vnútornej strany silne narušené a ohrozujú stabilitu nadokenného muriva. Dve malé okienka sú na úrovni druhého poschodia. Veľké okno druhého poschodia má zachované špalety, ale vo výške už neexistujúceho záklenku je súčasná koruna muriva. Východná stena paláca sa do výšky pyramídovite zužuje a jej vrchol tvorí len malý úzky pilier. Západná stena jadra v mieste napojenia k polygonálnemu bastiónu je doposiaľ otvorená dvoma vysokými klenutými otvormi a v päte je amorfný otvor, ktorý vznikol pravdepodobne rozpadom záklenku vstupu. Severná stena hradného jadra vykazuje dve zásadné poruchy. Uprostred steny vznikol obrovský torzálny otvor, zapríčinený rozpadom okna. Päta steny je tu založená na skalisku, ktoré žiaľ degraduje a murivo doslova visí vo vzduchu. Z východnej palácovej budovy, nazývanej tiež kaplnkou, sa zachoval dominantný črep so zachovaným klenutým okenným otvorom na druhom poschodí a deštruovaným otvorom na prvom poschodí. Práve v tomto mieste dochádza k alarmujúcemu oslabeniu muriva a vznikol pomerne subtílny pilierik, podopierajúci obrovskú masu muriva druhého poschodia. Z budov situovaných vo východnej časti druhého nádvoria sa zachovali klenby v úrovni terénu a skromné zvyšky muriva stien. Polygonálna bašta napojená na západnú stenu jadra má v južnej stene neporušený jeden väčší a jeden menší klenutý okenný otvor. V juhozápadnej stene je na úrovni prízemia narušený štrbinový okenný otvor. Na úrovni prvého poschodia je zachovaný podobný otvor a na druhom poschodí je zaklenutý okenný otvor. Severná stena je zachovaná iba čiastočne a severovýchodná už zanikla.
Práve v mieste odtrhnutia muriva je zachovaná časť komína krbu. Torzu druhej brány a predbrániu dominujú tri vysoké pahýle, ktoré vznikli rozpadom okenných záklenkov. Oblúk brány je zatiaľ kompaktný a drží tento celok pohromade. Z budovy dolnej brány sa zachovali nárožím spojené južné a západné steny. Oblúk brány je neporušený a po jeho stranách sa nachádzajú deštruované otvory. Podobný otvor sa nachádza v západnej stene. Severná stena stojí už solitérne bez napojenia a rysuje sa v nej nábeh oblúka. Koruna objektu je narušená a rozpadom okenných otvorov získala zubovitý charakter. Obvodová hradba dolného nádvoria takmer zanikla. Ruina je teda v havarijnom stave a pokiaľ sa nezakročí k sanácii muriva, možno v budúcich rokoch očakávať pomerne zásadné úbytky na dnes zachovanej hmote pamiatky.

História a vývoj: 

Vzhľadom na to, že v roku 1307 získava hrad Peter, syn Petra Peténya, možno
predpokladať založenie hradu už koncom 13. storočia. Obvodové murivo pôvodného jadra
malo oválny tvar, ale v juhozápadnej časti sa ostro zalamovalo; tam bola vložená vežovitá
budova, poskytujúca jediné obytné priestory stredovekého hradu. Roku 1317 získavajú hrad
Drugetovci, ktorí vlastnili hrad Brekov s malými prestávkami až do roku 1698. Drugethovci
rozšírili v južnej časti pôvodného jadra obytné priestory a k stavajúcej budove priložili nový
palác, zaberajúci celú južnú stranu hradného jadra. Následne rozšírili palác na východnej
strane podlhovastou masívnou budovou. Nové predhradie vybudovali severne od hradby
jadra v poslednej štvrtine 15. storočia, vtedy takisto opevnili vstupnú bránu do tohto
nádvoria predbránim a podkovovitou baštou. Východnú časť dolného hradu rozšírili obytnými
budovami. Na ochranu vstupnej brány bola vybudovaná polygonálna veža napojená
na západnej strane na hradné jadro. V druhej polovici 16. storočia vystavili Drugethovci
západné predhradie so vstupnou bránovou budovou. V roku 1644 čiastočne zničili hrad
Rákociho povstalci a v roku 1684 bol definitívne zničený vojskom Imricha Tokölyho.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Vzhľadom na to, že v roku 1307 získava hrad Peter, syn Petra Peténya, možno
predpokladať založenie hradu už koncom 13. storočia. Obvodové murivo pôvodného jadra
malo oválny tvar, ale v juhozápadnej časti sa ostro zalamovalo; tam bola vložená vežovitá
budova, poskytujúca jediné obytné priestory stredovekého hradu. Roku 1317 získavajú hrad
Drugetovci, ktorí vlastnili hrad Brekov s malými prestávkami až do roku 1698. Drugethovci
rozšírili v južnej časti pôvodného jadra obytné priestory a k stavajúcej budove priložili nový
palác, zaberajúci celú južnú stranu hradného jadra. Následne rozšírili palác na východnej
strane podlhovastou masívnou budovou. Nové predhradie vybudovali severne od hradby
jadra v poslednej štvrtine 15. storočia, vtedy takisto opevnili vstupnú bránu do tohto
nádvoria predbránim a podkovovitou baštou. Východnú časť dolného hradu rozšírili obytnými
budovami. Na ochranu vstupnej brány bola vybudovaná polygonálna veža napojená
na západnej strane na hradné jadro. V druhej polovici 16. storočia vystavili Drugethovci
západné predhradie so vstupnou bránovou budovou. V roku 1644 čiastočne zničili hrad
Rákociho povstalci a v roku 1684 bol definitívne zničený vojskom Imricha Tokölyho.

Číslo UZPF: 
113
Index PÚSR: 
0
Obec: 
Brekov
Iné názvy: 
Brekovský hrad, 1307 Barko, 1314 poss. Borko cum castro, 1322 castrum Borkó, 1330 castrum Barkou, Barkó
Poloha: 
Na kopci nad obcou Brekov.
Prístup: 
Z obce Brekov po značenej turistickej trase.
Vlastník: 
Informačné zdroje: 

Hoferek A., Brekov. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Fotografia v diskusiach - cilo
František Fahrmann
14 okt 2018 - 20:34
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
Giganticky ruzenec
23 júl 2018 - 13:21
Poškriabaný stôl
18 jún 2018 - 14:42
Fotografia v diskusiach - harp
Ludovit Fulla - Cena diela
16 máj 2018 - 09:45
Fotografia v diskusiach - ducho77
Posudenie a rady ako dalej.
23 apr 2018 - 13:37
Fotografia v diskusiach - ingrid1103
SOFA
14 apr 2018 - 13:27
Fotografia v diskusiach - nicidk
Identifikácia značení
2 apr 2018 - 23:47
Zoznam pamiatok
25 mar 2018 - 13:34
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
nález
4 mar 2018 - 18:41
Cirkulacia teplej vody TUV
9 feb 2018 - 17:27
Fotografia v diskusiach - Ketkee
kniha
18 okt 2017 - 14:00
Fotografia v diskusiach - jojokaka1
Čo to môže byť???
13 okt 2017 - 17:25
Fotografia v diskusiach - Omniameamecumporto
Zistiť meno autora
12 okt 2017 - 02:06
Fotografia v diskusiach - mariottt74
Určenie označenia
9 okt 2017 - 13:34
Fotografia v diskusiach - stano333
Letecky kordik identifikácia
29 sep 2017 - 20:37
Fotografia v diskusiach - cherry11
Odhad ceny - obraz
23 sep 2017 - 13:27
Fotografia v diskusiach - Miroslava Ch
tepaná lampa
16 sep 2017 - 22:01
Album s fotografiami
20 aug 2017 - 18:33
Fotografia v diskusiach - Zuzana Turcanova
Autor obrazu
16 júl 2017 - 10:47
Sanácia brala 2017
12 jan 2018 - 08:51
Pomaly ale isto
21 nov 2014 - 13:55
Oprava 2013, zvonica Dargov
31 okt 2014 - 07:50
Sečianky
5 júl 2013 - 14:40
Chotěbuz
5 feb 2013 - 15:52
2008 Pilotna sanacia statiky
2 jan 2013 - 12:31
Krov
2 jan 2013 - 12:22
Ciduk Hadin
30 aug 2012 - 07:44
Struh podkuvacsky - foto
30 júl 2012 - 20:52
Mlyn
12 júl 2012 - 20:45
Levicka Synagoga 2012
10 júl 2012 - 19:22
Kostol 6/2012
14 jún 2012 - 18:11
Kaštieľ 6/2012
14 jún 2012 - 15:40
Palárikovo - vodárenská veža
27 máj 2012 - 12:37
Clanky o Levickej poste
24 máj 2012 - 06:32
Posta, Levice
24 máj 2012 - 06:22
Mlyn
28 apr 2012 - 17:49
Kaplnka 3/2012
27 apr 2012 - 17:46
See video
Injektáž zamaku
5 sep 2014 - 09:30, trvanie: 1:45
See video
Kamil Nováčik na tému Starý kláštor Pieštany
21 mar 2012 - 12:47, trvanie: 6:44
See video
Kalvária Banská Štiavnica, 2011 a 2009
25 feb 2012 - 18:40, trvanie:
6:09
5:12
See video
Ekocentrum Sosna - Exkurzia
24 jan 2012 - 16:49, trvanie: 23:01
See video
Kostol Veľký Klíž - fasádna omietka
8 jan 2012 - 22:54, trvanie: 0:00
See video
Kostol Veľký Klíž - z vnútra
8 jan 2012 - 22:53, trvanie: 0:22
See video
Vkladanie odkazu do textu - Editor na Obnova.sk
1 jan 2012 - 13:18, trvanie: 1:30
See video
Grécky oheň
17 dec 2011 - 13:51, trvanie: 2:01
See video
Dokumentárny film "Lietavský hrad"
7 dec 2011 - 08:23, trvanie: 16:53
See video
Holíč menhiry
11 nov 2011 - 12:13, trvanie: 0:40
See video
Katarínka - rekonštrukcia podlaží veže (2011)
30 nov 2011 - 09:17, trvanie:
1:44
5:32
See video
Obec VÍGĽAŠ.
12 okt 2011 - 10:15, trvanie: 1:59
See video
Stredom Slovenska so Škodou Felícía Cabriolet 1959
12 okt 2011 - 10:14, trvanie: 7:44
See video
Oravský hrad
5 okt 2011 - 14:27, trvanie: 4:51
See video
The Great Spiš castle
5 okt 2011 - 14:21, trvanie: 4:21
See video
Trstinový panel - šitie tkanie
5 júl 2012 - 18:07, trvanie: 1:58
See video
Zbúraný most na hrade v Nitre 2011
4 aug 2011 - 07:48, trvanie:
0:59
0:25
0:35

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Brekov hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.