Paleolit – Neolit ….Bakelit (Úsvit plastov)

V Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave je od 29. novembra 2006 do 25. februára 2007 domovom predmetov vyrobených z bakelitu ??materiálu tisícorakého použitia?.

Zámerom výstavy PALEOLIT ? NEOLIT …. BAKELIT (Úsvit plastov) je predstavi? i oživi? rôznorodý svet bakelitových predmetov, ktoré v nedávnej minulosti tvorili sú?as? všetkých oblastí života. Na výstave bude prezentovaných viac ako 200 kusov predmetov, s ktorými sa ?lovek 1. polovice 20. storo?ia stretával priam na každom kroku.


Reakcia bakelitu


Struktura bakelitu


Výstava je ?lenená na 3 ?asti. V jednej sa návštevník zoznámi s bakelitom ako elektroinštala?ným materiálom rôzneho druhu. V ?alšej si prostredníctvom množstva hodín, lámp, kuchynských potrieb i hra?iek zaspomína na bakelit vo svojom domove. V tretej ?asti vojde návštevník do kancelárie ? sveta, kde sa sedelo na bakelitových stoli?kách a telefonovalo sa pomocou bakelitových telefónov.


Bakelitove radio


Ambíciou autora výstavy je podnieti? zberate?ský záujem o predmety z bakelitu, ktorý sa dnes ako doklad svojej doby stáva plnohodnotnou sú?as?ou zbierkového fondu múzeí. 50 % vystavených predmetov pochádza zo zbierok SNM-Historického múzea, druhá polovica je sú?as?ou súkromných zbierok.


Sprievodným podujatím výstavy bude aj BURZA BAKELITU, ktorá sa uskuto?ní 9. decembra 2006 v priestoroch výstavy.


Zdroj: www.obnova.skwww.snm.sk, wikipedia 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nanosvet

Slovenské národné múzeum v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ob?ianskym združením RIO 21 pripravili výstavu Nanosvet, ktorá ponúkne verejnosti a najmä mládeži poh?ad na svet ve?mi malých ro